FP302 Svällande brandtejp

Svällande brandtejp

Sök produkter och system

Kontakta oss

FP302 används för att sluta tätt kring brännbara plaströr och isolerade metallrör samt upprätthålla brandcellsväggar.

FP302 ingår även som komponent i flera brandtätningsprodukter från Nullifire.

Denna produkt används främst runt brännbara rör med en diameter på 10–160 mm samt runt alla typer av rörisolering med en tjocklek på upp till 60 mm.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

Vanliga rörtyper

Följande rörkompositer har testats:

HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP och PE
Vanliga typer av isolering

Typer av isolering: stenull, glasfiber, fenol, nitrilgummi.
Testad i golv och väggar, inklusive lätta skiljeväggar.
Kan också användas i FB750 brandskiva.
Testade underlag

FB750 brandskiva 140 kg/m³ (vägg och golv)
FR230 tätningsmassa 1000 kg/m³ (vägg och golv)
Betong- eller murverksvägg samt betonggolv

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Individuella rullar med FP302 måste separeras med ett skyddspapper när de staplas oöppnade. Produkten ska sticka ut från alla underlag med max 10 mm.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Påverkas inte av fukt
  • Lämplig för användning i många olika typer av substrat.
  • Finns på lätthanterliga rullar
  • Påverkas inte av fukt.
  • Enkel att inspektera
FP302 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FP302 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FP302-Tekniskt datablad (sv-SE) v1 Tekniskt datablad