FP302 INTUSTRAP INTUMESCENT

Speňujúca páska

Aký produkt hľadáte?

(Contact us)

FP302 je vysoko pružná speňujúca páska impregnovaná grafitom.

Požiarna odolnosť: 240 minút

Použitie/účel

Páska FP302 vytvára bariéru okolo horľavých dielov so zachovaním oddelenia požiarnych úsekov. Najčastejšie sa používa v spojení s potrubím z horľavých materiálov o priemere od 10 mm do 160 mm v kombinácii so všetkými typmi potrubnej izolácie do hrúbky 60 mm.

  • Odolná voči vlhkosti
  • Požiarna odolnosť až 240 minút
  • Extrémne rýchla a jednoduchá aplikácia
  • Jednotná hrúbka a šírka pásky pre všetky priemery rúr.
FP302 DoP (sk-SK).pdf Vyhlásenie o parametroch
MSDS_W-N-FP302_(v4-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
FINAL_FP302_TDS_SK_2023_09 1.pdf TDS