FP302 Svellende brannteip

Ekspanderende branntape

Søk etter produkter

Kontakt oss

FP302 bruges til at forsegle brændbare plastrør og isolerede metalrør og til at opretholde brandcellevægge.

FP302 er også en komponent i flere Nullifire brandtætningsprodukter.

Dette produkt bruges hovedsageligt omkring brændbare rør med en diameter på 10-160 mm og omkring alle typer rørisolering med en tykkelse på op til 60 mm.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

Vanlige rørtyper

Følgende rørkompositter er testet:

HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP og PE
Vanlige typer isolasjon

Typer isolasjon: steinull, glassfiber, fenol, nitrilgummi.
Testet i gulv og vegger, inkludert lette skillevegger.
Kan også brukes i FB750 brannplate.
Testede underlag

FB750 Brannplate 140 kg/m³ (vegg og gulv)
FR230 tetningsmasse 1000 kg/m³ (vegg og gulv)
Betong- eller murvegg samt betonggulv

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Når FP302-rullene stables uåpnet, må de være atskilt med et beskyttelsespapir. Produktet skal stikke ut fra alle overflater med maksimalt 10 mm.

Sikkerhetsdatablad må leses og forstås før bruk.

  • Påvirkes ikke av fukt
  • Egnet for bruk på mange typer underlag.
  • Leveres på rull for enkel håndtering
  • Upåvirket av fuktighet.
  • Lett å kontrollere.
FP302 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
FP302 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
FP302-Teknisk datablad (nbNO) v2.pdf Teknisk datablad