FP302 Svellende brannteip

Ekspanderende branntape

Søk etter produkter

Kontakt oss

FP302 bruges til at forsegle brændbare plastrør og isolerede metalrør og til at opretholde brandcellevægge. FP302 er også en komponent i flere Nullifire brandtætningsprodukter. Dette produkt bruges hovedsageligt omkring brændbare rør med en diameter på 10-160 mm og omkring alle typer rørisolering med en tykkelse på op til 60 mm.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

Vanlige rørtyper Følgende rørkompositter er testet: HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP og PE Vanlige typer isolasjon Typer isolasjon: steinull, glassfiber, fenol, nitrilgummi. Testet i gulv og vegger, inkludert lette skillevegger. Kan også brukes i FB750 brannplate. Testede underlag FB750 Brannplate 140 kg/m³ (vegg og gulv) FR230 tetningsmasse 1000 kg/m³ (vegg og gulv) Betong- eller murvegg samt betonggulv

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Når FP302-rullene stables uåpnet, må de være atskilt med et beskyttelsespapir. Produktet skal stikke ut fra alle overflater med maksimalt 10 mm.

Sikkerhetsdatablad må leses og forstås før bruk.

  • Påvirkes ikke av fukt
  • Egnet for bruk på mange typer underlag.
  • Leveres på rull for enkel håndtering
  • Upåvirket av fuktighet.
  • Lett å kontrollere.
FP302 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
Sikkerhetsdatablad_FP302_(v4-NO-NO).pdf Datablad for sikkerhet
FP302-Teknisk datablad (nbNO) v2.pdf Teknisk datablad