FR230 Palokatkomassa

Tuotehaku

Ota yhteyttä

FR230 on kipsipohjainen laasti, jota käytetään osastoivissa lattia- ja seinärakenteissa esiintyvien läpivientien palokatkoihin. Kun FR230 asennetaan suositustemme mukaisesti saavutetaan jopa 2,5kN/m2 kuorman kestävyys.

:

Käyttö/tarkoitus

Nullifire FR230 kipsipohjainen palokatkomassa estää savun ja palon leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi kulkevia putkistoja pitkin. Lisäksi se tukee rakennetta läpiviennin kohdalta. Palokatkomassa toimii myös lämpö-, ääni- ja ilmaeristeenä. FR230 palokatkomassa soveltuu kaapeleiden ja kaapelinippujen, kaapelihyllyjen, -tikkaiden ja -kourujen, teräs- ja kupariputkien, IV-kanavien ja peltien tiivistämiseen läpivienneissä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sairaalat ja terveyskeskukset, harrastustilat, koulut, yliopistot, kaupat ja teollisuusrakennukset.

Varmista tuotteen soveltuvuus, lue käyttöturvallisuustiedote ja käyttöä koskevat ohjeet ennen tuoteen käyttöä.

Lattian paksuuden on oltava vähintään 150 mm (seinien 100 mm) ja niiden on oltava kivirakenteisia; tiheydeltään min. 650 kg/m³.
Lattia ja seinärakenteen tulee olla standardin EN 13501-2 mukaan luokiteltu vaaditun palonkestävyyden osalta ja soveltuva FR230:n kuormitukseen.
FR230:tä voidaan käyttää lattiassa tai seinässä olevien läpivienti aukkojen tiivistämiseen 1100 mm x 1100 mm asti (ilman lisävahvistusvaatimuksia).
FR230:tä voidaan käyttää yli 1,21 m²:n aukkojen tiivistämiseen lisävahvistuksella (käänny CPG UK:n tekniseen palveluun). Terästankoa ei saa asentaa FR230 sisälle kantokuormituksen lisäämiseksi.
FR230 voidaan pintamaalata halutun värin saavuttamiseksi.
Jos lattialaatan paksuus on alle 150 mm, FI140 valutuki tulee kiinnittää alapuolelle sopivilla ankkureilla (Valutukena voidaan käyttää vaihtoehtoisia tuotteita, mutta jos valutuki on palava, se on poistettava 50 tunnin kuluttua).
FR230:ta ei saa koskaan valaa liikuntasauman poikki tai tukea ei-kantavalla elementillä.
Älä yritä pidentää työskentelyaikaa lisäämällä vettä.
Sekoita aina puhtaaseen ämpäriin. Likaisten kauhojen käyttö, joissa on laastijäämiä aikaisemmista sekoituksista, voi lyhentää työskentelyaikaa tai estää tuotetta saavuttamasta oikeaa kemiallista kovettumista ja tarttumista.
Älä käytä suoraan CPVC-putkien ympärillä; Käytä tässä sovelluksessa FS719 HP Blue CPVC:lle.
Kun FR230:tä käytetään Pegler X-Press Carbon Steel -putkien ympärillä, on otettava yhteyttä putken valmistajaan ja noudatettava hänen suosituksiaan.

Noudata asennuskohteen työterveys- ja turvallisuusohjeita. Katso lisätietoja yksittäisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

  • Estää tehokkaasti savun ja tulen leviämisen. Palonkestävyys testattu EN 1366-3 -standardin mukaisesti.
  • Palonkesto jopa 240 minuuttia.
  • Kuormituskestävyys ja iskunkestävyys vain 50h kuivumisajan jälkeen.
  • Asetttuu hyvin läpivientien ympärille.
FR230_käyttöturvallisuustiedote.pdf Käyttöturvallisuustiedotteet
NF_FR230_datasheet_Palokatkomassa_fi-FI_v3.pdf TDS