FR230 Brannmasse

Brannmasse

Søk etter produkter

Kontakt oss

FR230 er en hurtigherdende, gipsbasert brannmørtel til tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og gulv for å gjenopprette konstruksjonens brannmotstand.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

Nullifire FR230 kan brukes ved tetting i betong, lettbetong, tegl og mur, samt ved kabelgjennomføringer, kabelstiger, rør m.m. Kan også brukes sammen med Nullifire FP302 til branntetting av plastrør. Se teknisk datablad for FP302.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Hvis plastrør inngår i tetningen, skal disse tettes med Nullifire FP302 brannteip. Kontroller at vegg- eller gulvtykkelsen er minst 150 mm. I gulv skal det brukes 1 FB750 brannskive for forskaling. Ha tilgang til rent vann for blanding av massen. Les også separate monteringsanvisninger

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Opptil 4 timers brannmotstand - testet i henhold til EN 1366-3 & 4.
  • 1,21 m² uten krav til rammeverk.
  • Belastnings- og støtevne etter kun 50 timer.
  • Flyter godt rundt og bak gjennomføringer
  • Hurtigherdende, krympefri formulering.
  • Kan brukes som helle- eller sparkelkvalitet.
  • Akustisk og termisk ytelse.
  • Optifire®+ unik sporbarhetsidentifikator.
EPD Group 1 Nullifire mortar.pdf Test / Certification Document
FR230 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
MSDS_W-N-FR230_(v5-NO-NO) (1).pdf Datablad for sikkerhet
EPD Group 1 Nullifire mortar.pdf Test / Certification Document
FR230-Teknisk datablad (nbNO) v2.pdf Teknisk datablad
FR230 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad