FR230 INTUCOMPOUND FIRE MORTAR

Protipožiarna maltová zmes

Aký produkt hľadáte?

(Contact us)

Protipožiarna maltová zmes FR230 je malta na báze sadry používaná k obnove protipožiarných vlastností stien a podlahových konštrukcií, v ktorých bolo potrebné vytvoriť prestupy alebo viac typov rozvodov.

Požiarna odolnosť: 240 minút

Použitie/účel

Maltová zmes FR230 sa používa k zastaveniu šírenia požiaru a dymu okolo rozvodov prechádzajúcich deliacími priečkami a podlahami, poskytuje únosnosť bez podpory.

  • Zaisťuje ochranu pred šírením ohňa a dymu
  • Protipožiarna odolnosť až 240 minút
  • Certifikácia  EN 1366-3:2009; ETA 17/0582
  • Nulové zmrštenie
FR230 DoP (sk-SK).pdf Vyhlásenie o parametroch
MSDS_W-N-FR230_(v5-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
FINAL_FR230_TDS_SK_2023_09.pdf TDS