FR230 Brandskyddsmassa

Sök produkter och system

Kontakta oss

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv. Produkten är i pulverform och blandas med vatten till lämplig konsistens.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

Nullifire FR230 kan användas vid tätning mellan betong, lättbetong, tegel ochmurverk samt vid kabelgenomföringar, kabelstegar, rör mm. Kan även användas med Nullifire FP302 för brandtätning av plaströr. Se tekniskt datablad för FP302.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Om plaströr ingår i tätningen skall dessa tätas med Nullifire FP302 brandtejp.
Kontrollera att vägg- eller golvtjockleken är minst 150 mm tjock.
I golv används 1 FB750 brandskiva för formsättning.
Ha tillgång till rent vatten för blandning av massan.
Läs även separat installationsanvisning

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

  • Upp till 4 timmars brandmotstånd - Testad enligt EN 1366-3 & 4.
  • 1,21 m² utan krav på ramverk.
  • Belastnings- och slaghållfasthet efter endast 50 timmar.
  • Flödar lätt runt och bakom genomföringar.
  • Snabbhärdande formulering utan krympning.
  • Kan användas som häll- eller spackelkvalitet.
  • Akustisk och termisk prestanda.
  • Optifire®+ unik spårbarhetsidentifierare.
FR230 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FR230 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD Nullifire FR230 EPD
FR230_ Tekniskt datablad (sv-SE) v3 Tekniskt datablad