Branntetting av rør

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om rørbranntetting...


Kan plastrør med diameter under 40 mm brannsikres uten brannmansjett?

Den generelle oppfatningen i bransjen synes å være at brennbare rør og rør med en indre diameter under 40 mm bare trenger å være brannforseglet "opptil" røret, uten behov for brannmansjett. Nullifire gjør en helt annen tolkning av innholdet i Godkjent dokument B (ADB). Rør med en indre diameter under 40 mm som er koblet til et avløpssystem trenger bare å være brannsikret opp til røret. Dette definerer ikke ledninger i det hele tatt. Uansett hvordan dokumentet skal tolkes, anbefaler vi at rådene i godkjent dokument B om 40 mm brennbare rør ignoreres. Ved brann kan store mengder røyk forlate branncellen via et 40 mm rør. Godkjent dokument B ADB spesifiserer heller ikke maksimalt antall slike rør som passerer gjennom en branncellevegg.

Kan FS702 Brannakryl males over?

FS702, når den er grundig herdet, kan overmales med alle vanlige emulsjonsmalinger eller lakkmaling for å oppnå en overflatefinish i en spesiell farge. De beste tipsene for overmaling FS702: (1) Forsikre deg om at overflaten er fri for støv og fett som oppstår under herdeprosessen før du maler for mye (2) Om nødvendig kan du enkelt slipe den FS702 og fylle den med passende fyllstoffer uten å forringe brannytelsen. (3) FS702 har en sammensetning som lar deg male over den flere ganger før du oppnår ønsket RAL-farge. Prøv det alltid først på liten plass før du starter hele prosjektet. Følg alltid produsentens instruksjoner og søk alltid teknisk råd når du bruker spesielle malinger (klorert gummi og lignende) for å sikre at de er kompatible. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon.

Hvor langt fra en branncellevegg skal ledningene mine foreslås?

Kablingen bør støttes i samsvar med installatørens og/eller produsentens anbefalinger. Avvik fra anbefalingene kan påvirke garantien og produktansvaret. Det er vanlig å tro at ledninger skal støttes på grunnlag av en branntest, vanligvis 200–500 mm fra branncelleveggen. Vi deler ikke dette synet, da mange støttesystemer for ledninger må håndtere termisk ekspansjon, bevegelser, lydisolasjon og lignende. I tillegg er vi ikke autorisert til å forstyrre den spesifikke utformingen av en rørledningsprodusent.