Innovasjon


For å redusere risikoen for tap og eiendeler, må du investere i effektiv og pålitelig passiv brannbeskyttelse. Nullifire gir sikkerhet i både ekspanderende brannhemmende maling og brannsikringsløsninger når det gjelder sporbarhet av produkter.

Vi er stolte av de ulike innovasjonene vi har lansert på markedet som svar på bransjens krav til effektiv passiv brannbeskyttelse.

Optifire og Optifire+ er unike teknologier som Nullifire har lansert på markedet og tilbyr arkitekter, kunder, hovedentreprenører og utførende en garantert sporbarhet, kvalitetskilde og nye sikkerhetsnivåer, samtidig som de fungerer som et insentiv for å sikre at produkter brukes riktig og på riktig sted.

  • Utførende - Evne til å sikre at produktet som er installert på stedet, er riktig og i samsvar med standarder
  • Hovedentreprenører – Evne til å sikre samsvar med spesifikasjonene
  • Arkitekter og kunder - Sørg for at designprosjektene dine oppfyller de nyeste byggeforskriftene og brannsikringen som kan identifiseres i de kommende årene.

Utforsk teknologien om både Optifire og Optifire+ nedenfor og kontakt oss for mer informasjon.

Pålitelig sporbarhetsteknologi

Optifire og Optifire+ er basert på unik teknologi fra Nullifire som gir arkitekter, prosjekterende, hovedentreprenører og håndverkere garantert sporbarhet, kvalitet og sikkerhet på et helt nytt nivå. Samtidig sikrer teknologien at produktene brukes og brukes riktig på stedet.

Les mer om sporbarhetsteknikker