Miljø

Her finner du ofte stilte spørsmål knyttet til miljø...


Hvor finner jeg klimadeklarasjoner (EPD) for Nullifire?

Klimadeklarasjoner (EPD) for Nullifires produkter kan lastes ned under Teknisk dokumentasjon.

Klimadeklarasjon skal gjennomføres for nybygg som har fått byggetillatelse etter 2022-01-01 i Sverige og 2023-01-01 i Danmark og Norge. Det er unntak fra kravene til bygningsstørrelse, bygningstype med mer, og regler for kravene. For å finne ut nøyaktig hva du trenger for prosjektet ditt, anbefaler vi at du studerer lovgivningen for hvert land.

Hva er EUs opplæringskrav for håndtering av diisocyanatprodukter?

Norge har i mange år hatt regler for såkalt herdeplastopplæring og medisinsk sjekk ved håndtering av diisocyanatprodukter, men også for eksempel epoksy- og metylmetakrylatprodukter (MMA).

Fra 24. august 2023 gjelder nye EU-opplæringskrav ved håndtering av polyuretan- og polyureaprodukter og alle andre produkter som inneholder mer enn 0,1 % frie monomerer av diisocyanater. Opplæringen må fornyes hvert femte år. Les mer her!

Hva er den enkleste måten å finne miljøvurderte produkter fra Nullifire som er registrert i byggematerialesystemer?

Flere av Nullifires produkter er registrert i ulike byggevaresystemer. Hvis du enkelt vil filtrere etter miljøvurderte produkter, kan du gå til  Søk etter produkter.

Hvorfor er ikke produktet tilgjengelig i f.eks. NOBB? Kan du få det vurdert?

Vi oppdaterer systemene fortløpende etter hvert som produktene vurderes. Når en oppdatering finner sted og hva resultatet blir, kan vi ikke svare på forhånd.

Har dere en DoP (EN = Declaration of Performance)?

DoP er et dokument som beskriver CE-merkingen for produktet. Tilgjengelig for nedlasting på produktsiden og i teknisk sone

Sikkerhetsdatabladet er mer enn 3 år gammelt, kan du oppdatere?

Det er ikke spesifisert i REACH hvor gamle sikkerhetsdatabladene kan være. REACH krever at sikkerhetsdatabladene oppdateres så snart ny informasjon som kan påvirke risikostyringstiltak eller ny informasjon om farer blir tilgjengelig. Sikkerhetsdatabladene oppdateres fortløpende.

Har dere CE-merking på produktet?

CE-merking beskriver formålet som tetningsmassen for eksempel er testet og godkjent for. Ikke alle produkter er CE-merket, da det ikke finnes noen harmonisert standard for alle produktgrupper. CE-merkingen trykkes på papp og på produktet hvis det er CE-merket.