SC902 Ekspanderende brannmaling - On-Site/Off-Site

Ekspanderende brannmaling - On-Site/Off-Site

Søk etter produkter

Kontakt oss

SC902 er et tokomponent tykkfilmsbelegg med lav VOC, basert på patentert teknologi. Gir inntil 120 minutters brannmotstand på I-bjelker, søyler, hule søyler, betongfylte søyler og massive stålstenger. Full sporbarhet med Optifire+. Kompatibel topplakk kan påføres for en mer dekorativ overflate.

Brandklasse: 120 Min

Bruk

Kan påføres på slette, matte overflater. En kompatibel topplakk kan påføres for en mer dekorativ overflate.

Gir inntil 120 minutters brannmotstand på I- bjelker, søyler, hule søyler, betongfylte hule søyler og massive stålstenger.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

BRUKES UNDER GODT VENTILERTE FORHOLD og sørg for at alt anbefalt verneutstyr brukes under håndtering og bruk av dette produktet. For fullstendige anbefalinger, se sikkerhetsdatabladet. Sikkerhetsdatabladet må leses og forstås før bruk. Brannfarlig - holdes borte fra åpen ild og andre antennelseskilder.

  • Rask herding, selv ved temperaturer under 0 °C, berøringstørr etter bare én time.
  • Høyt tørrstoffinnhold
  • Tidlig værbestandighet, dusjtett innen 1 time.
  • Selvsugende system som tåler lett rust på stål, opptil 2 uker etter blåsing.
  • Høyt byggepotensial med alle klassifiseringer mulig i én applikasjon.
  • Brannklassifisering opptil 120 minutter testet i henhold til BS476 og EN13381: Del 6, 8, 9 og 10.
  • Utviklet for bruk på byggeplasser.
  • Optifire®+ unik sporbarhetsidentifikator.
  • Certifire CF5144
  • CE ETA 20/1216
Nullifire Application Instructions SC900 Series (en-GB) Brukerveiledning
SC902 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
SC902B Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
SC902A Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
SC902_datasheet (nbNO) v3.pdf Teknisk datablad