Utforsk merkevarene våre

SC902 er et tykkfilmssystem med lav VOC, basert på patentert teknologi.

Kan påføres på slette, matte overflater. En kompatibel topplakk kan påføres for en mer dekorativ overflate.

Gir inntil 120 minutters brannmotstand på I- bjelker, søyler, hule søyler, betongfylte hule søyler og massive stålstenger.

 • Hurtigherdende også ved temperaturer under 0 grader. Berøringstørr etter bare én time
 • Rask værbestandighet, sprutsikker innen én time
 • Selvprimende system som tåler lettere rustangrep på stålet, opptil to uker etter sandblåsing
 • Kan påføres i flere sjikt som tykkfilmsbelegg, men oppnår alle relevante klassifiseringer med kun én påføring.
 • Brannklassifisering opptil 120 minutter. Testet i henhold til BS476 og EN13381-8
  Prøvingsmetoder for å bestemme bidraget til lastbærende komponenters brannmotstand –
  Del 8: Påført reaktiv beskyttelse for komponenter av stål.
 • DoP nr.: SC902–20160308
 • Optifire+ gir full sporbarhet

Technical data

OppbevaringOppbevares sikkert og tørt mellom +5 °C og +35 °C.
Lagringstid6 måneder ved oppbevaring i henhold til anbefaling i uåpnet originalemballasje.

Usage Guidelines

Påføring

 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved påføring
 • Temperatur ved påføring skal være mellom -5 °C og +35 °C, relativ fuktighet <95 % og temperatur på stålets overflate må være minst 3 °C over duggpunkt.

Påføringsutstyr

 • GAMA GA-200 eller tilsvarende.

Blanding

 • Bland alltid hele volumet i forpakningen.
 • Sørg for at begge komponentene blandes grundig til homogen farge.

Påføring

 • Kontroller at alle forpakninger er forseglet når de ikke er i bruk.
 • Del B er fuktfølsom, oppbevares godt lukket før bruk, og må benyttes sammen med tørkemiddel.
 • Produktet er selvprimende på korrekt forbehandlede stålkonstruksjoner. Skadet primer trenger ikke repareres i C1- eller C2-miljøer.
 • Produktet bør påføres med sprøyte på nært hold, ca 600 mm fra overflaten, for å unngå støvdannelse og for å sikre god filmdannelse på overflaten.
 • Det er viktig at en tykkelsesmåler benyttes.
  Merk: Ved opphold i sprøyting på mer enn 15 minutter, er det nødvendig med gjennomspyling av sprøyten.

Arbeid på stedet

 • Galvaniserte bolter som er avfettet, kan
 • Skadet belegg kan skråslipes og materialet påføres som en sparkel.
 • Når det produktet har herdet, kan det enkelt poleres ved å slipe med elektrisk verktøy eller håndverktøy.
 • Reparasjoner kan gjøres med SC900 reparasjonssett.

Krav til topplakk

Når ønsket filmtykkelse i tørr tilstand er oppnådd, kan du bruke en Nullifire topplakk. PM018 (tokomponent epoxybelegg) eller TS134 (to-komponent akrylpolyuretan) anbefales. Kontroller at SC902 er helt tørr før du påfører topplakken.

  Søk etter produkter

  Bruksområde
  Produktgruppe
  Miljøvurdering og sertifisering