Utforsk merkevarene våre

Hvilken betydning har brannavgrensning for å beskytte en bygning ved brann?

En av de grunnleggende faktorene ved passiv brannbeskyttelse er brannavgrensning.

For å begrense spredningen av brann og røyk i en bygning må det foretas en avgrensning; det vil si en oppdeling av arealet i flere seksjoner/brannceller for å unngå spredning av brannen til andre områder, i den tiden som kreves for evakuering.

Hvordan seksjonerer man en bygning?

For å sikre mest mulig effektive brannseksjonering må vegger og gulv i de ulike seksjonene ha en riktig brannklassifisering i forhold til kravene for bygningstypen.

Det er viktig å merke seg at disse seksjonene ofte har dører, luker, skillevegger o.l, samt at det kan være plast- og metallrør, kabler osv. som løper gjennom seksjonen.

Alle brannbarrierer brukt for å tette rundt disse elementene og gjennomføringene skal bidra til å gjenskape brannklassen for seksjonsveggen for å gi en brannmotstand som minst tilsvarer bygningsstrukturen.

Slik opprettes en effektiv brannavgrensning:

Eksempel på brannavgrensning ved brann

For å forstå nødvendigheten og viktigheten av riktig brannavgrensning må man tenke på at 57 % av de som omkom som følge av brann, ikke befant seg i rommet hvor brannen brøt ut.

La oss ta et konkret eksempel: Vi befinner oss i et rom som er seks meter langt, seks meter bredt og seks meter høyt.

Det bryter ut en brann i et tilstøtende rom. Et hull i skilleveggen på størrelse med en blyant er nok til at røyken som er i det tilstøtende rommet, fylle rommet vårt på rekordtid. Etter bare 3 min. og 40 sek. vil røyken være så tett at man ikke lenger kan se sine egne hender, det vil si at sikten er mindre enn 40 cm.

 

Flammene, varmen og røyken sprer seg enormt raskt, og er vanskelig å kontrollere. Det er derfor viktig at de samlede avgrensningstiltakene, som skal stoppe spredningen av brannen, er tilbasset bygningen og oppfyller kravene i brannforskriftene.