Hoe belangrijk is de compartimentering van een gebouw?

Nullifire / 29 april 2023

Brandcompartiment eisen

Eén van de fundamenten van passieve brandbeveiliging is compartimentering. Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes: brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een compartiment wordt begrensd door vloeren en wanden.

Hoe een gebouw te compartimenteren?

Wanden en vloeren van de verschillende compartimenten moeten aan een wettelijk minimaal niveau voldoen die overeenkomt met het type en/of de functie van het gebouw (zie het bouwbesluit). Brandveiligheid en brandrisico’s zijn namelijk gekoppeld aan de functie van het gebouw. Ieder gebouw vereist zijn eigen aanpak. Houd er rekening mee dat compartimenten zijn uitgerust met en worden doorkruist door meerdere elementen: deuren, luiken, scheidingswanden, kunststof- en metalen buizen, kabels, enzovoort. Al deze doorvoeren en openingen moeten zodanig brandwerend worden afgedicht met slimme brandwerende oplossingen, dat de brandweerstand minimaal gelijk is aan die van de wanden en vloeren.

De noodzaak van compartimentering in een brandsituatie

Om de noodzaak van compartimentering te begrijpen is het belangrijk om te weten dat 57% van de mensen die in een brand zijn gestorven niet in de kamer waren waar de brand uitbrak. Laten we hiervoor een concreet voorbeeld nemen: we bevinden ons in een kamer van zes meter lang, zes meter breed en zes meter hoog. Er vindt een brand plaats in de kamer ernaast en in de muur tussen deze kamers is een gat ter grootte van een potlood. De rook die zich dan in deze kamer bevindt, vult onze kamer in een recordtijd. Na slechts 3 minuten en 40 seconden zal de rook zo dik zijn dat we onze handen niet kunnen onderscheiden met een zicht van minder dan 40 cm!

Vlammen, hitte en rook verspreiden zich ongelofelijk snel en zijn moeilijk te beheersen. Brandcompartimentering heeft als doel de verspreiding van vlammen, hitte en rook te stoppen en op deze manier levens te redden, eigendommen te beschermen en bedrijfsrisico’s te beperken.

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een Nullifire-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

Neem contact op

Ontdek onze andere kennisartikelen voor meer informatie of neem contact op bij vragen.