FB750 Powlekana płyta ogniochronna Intubatt

Powlekana płyta ogniochronna Intubatt

Znajdź produkt

(Contact us)

Płyta FB750 to lekka bariera ogniochronna, wykonana z jednoznacznie identyfikowalnej ognioodpornej wełny skalnej, pokrytej warstwa ablacyjna, posiadającą unikalny identyfikator OptifireTM.

:

Zastosowanie

FB750 została zaprojektowana w celu przywrócenia ognioodporności ścianom oraz stropom oddzielenia przeciwpożarowego, które zostały naruszone w wyniku wykonywania przepustów, zapewniając szczelność ogniową, dymową, cieplną, akustyczną oraz ciśnieniową. FB750 należy stosować w połączeniu z uszczelniaczem FS702 w celu uszczelnienia wokół następujących typów elementów: rury niepalne, koryta kablowe, drabiny i kosze (perforowane lub nieperforowane), kable zbrojone, kable przesyłu danych, przewody WN, wiązki kablowe do 100 mm FB750 można stosować na ścianach podatnych i sztywnych (90 mm lub grubszych), sztywnych stropach (150 mm lub grubszych), pod podłogą podnoszoną / podwieszoną oraz w przestrzeniach międzysufitowych jako kontynuacja oddzielenia przeciwpożarowego. W przypadku stosowania z urządzeniem zamykającym Nullifire (FS709 HP, taśmą FP302, rękawem FP220, kołnierzem FP170), Płyta FB750 jest również odpowiednia do przepustów pod materiały palne oraz koryta, które zostały wykonane z PVC, PE, P P, HDPE, PPR, PEX, Uponor oraz palne kanały. FB750 chroni przed ogniem spodnią stronę podłóg drewnianych do 120 minut (BS 476 Cz. 21). Typowe obszary zastosowania obejmują: obiekty opieki medycznej, szkoły, uniwersytety, budynki komercyjne, szpitale, handel detaliczny, jednostki przemysłowe oraz elektrownie jądrowe.

Niniejszy produkt nie powinien znajdować sie w bezpośrednim kontakcie z rurami CPVC; Dla rur CPVC należy zastosować FS719 HP Blue na całej głębokości płyty FB750, do właściwej przestrzeni pierścieniowej.
W przypadku stosowania wokół rur ze stali węglowej Pegler X-Press należy skontaktować się z producentem rur i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

  • Ognioodporność do 4 godzin - Badanie wg EN 1366-3 (do wielkości otworu 6,76 m²) oraz BS 476 Części 20/22 (do 7.2 m² dla otworów z konstrukcją)
  • Unikalny identyfikator OptifireTM
  • Uszczelnienie akustyczne i dymowe
  • Poddano próbie ciśnieniowej do 2000 Pa
  • Nadaje się do użytku w ścianach podatnych i sztywnych, sztywnych stropach oraz pod podłogami drewnianymi
  • Łatwość cięcia pozwala na rozszerzalność termiczną prowadzonych elementów w warunkach otoczenia
FB750 Karta Charakterystyki (pl-PL).pdf Karta charakterystyki
FB750 Karta Techniczna (pl-PL).pdf Karta systemu/produktu