FB750 INTUBATT COATED BATT

Protipožiarna doska

Aký produkt hľadáte?

(Contact us)

FB750 je ľahká protipožiarna bariéra so 4 hodinovou protipožiarnou odolnosťou.

Požiarna odolnosť: 240 minút

Použitie/účel

Na opätovné uzavretie prestupov pre rozvody v deliacich priečkach a podlahách, utesnenie potenciálnej cesty pre šírenie ohňa a zaistenie tepelnej, protipožiarnej, protidymovej a akustickej izolácie.

  • požiarna odolnosť až 240 minút podľa EN 1366
  • jednoduchá rezatelnosť a manipulácia
  • doska zaisťuje ochranu proti ohňu, dymu a slúži aj ako zvuková izolácia
  • nízka hmotnosť
FB750 DoP (sk-SK).pdf Vyhlásenie o parametroch
FINAL_FB750_TDS_SK_2023_09 1.pdf TDS