FB750 Brandskiva

Brandskiva

Sök produkter och system

Kontakta oss

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

FB750 används för återställning av serviceöppningar i väggar och golv, stopp av brandspridning samt värme-, brand-, rök- och ljudisolering.

Vid användning tillsammans med FS702 lämpar sig
FB750-skivan för tätning runt följande: Ej brännbara rör, kabelrännor, kabelstegar och kabelkorgar

(perforerade eller icke-perforerade), armerade kablar, datakablar, högspänningskablar, kabelbuntar upp till 100 mm.

Exempel på typiska användningsområden är vård- och fritidsanläggningar, skolor, universitet, företagslokaler, butiker och industrilokaler.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning.

Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Denna produkt bör inte vara i direkt kontakt med CPVC-rör.

Om den används runt kolstålrör, bör rörtillverkaren rådfrågas och deras rekommendationer följas.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Certifierad enligt EN 1366-3:2009; ETA 21/0412
  • Optifire® unik identifierare för spårbarhet.
  • Akustisk tätning och tätning mot rök.
  • Lufttät upp till 600 Pa.
  • Lämplig för användning i lättväggar, betongväggar, betongbjälklag
  • Lätt att skära till.
  • Möjliggör termisk expansion i omgivande utrymmen.
  • Optifire® unik identifierare för spårbarhet.
  • Låg vikt
  • Enkel att skära till
Nullifire brandtätning Installationsanvisning (sv-SE).pdf Appliceringsanvisningar
Nullifire FB750 installationsanvisning Appliceringsanvisningar
FB750 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FB750 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FB750-Tekniskt datablad (sv-SE) v3 Tekniskt datablad