FB750 Brannplate

Brannplate

Søk etter produkter

Kontakt oss

FB750 er en CE-merket, lett brannplate av mineralull med brannbeskyttende akryl på begge sider med inntil 4 timers brannmotstand ihht EN13501-2. Benyttes i gips- og betongvegger, samt betongbjelkelag der det ikke stilles krav til bæreevne. Installeres i kombinasjon med andre branntettingsprodukter fra Nullifire.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

FB750 er utviklet for å gjenopprette brannegenskapene til romvegger og gulv som har blitt ødelagt av gjennomgående installasjoner, og gir en tetning mot brann, røyk, varme, akustikk og lufttrykk.

FB750 må brukes sammen med FS702 Intumastic for å være egnet til tetting rundt følgende anleggstyper: ikke-brennbare rør, kabelbrett, stiger og kurver (perforerte eller ikke-perforerte), armerte kabler, datakabler, HV-kabler og kabelbunter på opptil 100 mm.

FB750 kan brukes på fleksible vegger og stive vegger (90 mm eller bredere), stive gulv (150 mm eller bredere), under opphøyde etasjeskillere / nedsenkede gulv og hulrom i tak, som en fortsettelse av branncellen.

Når FB750 Intubatt brukes sammen med en Nullifire lukkemekanisme (FS709 HP, FP302 Intustrap, FP220 Service Sleeve, FP170 Intucollar), blir FB750 Intubatt også egnet for gjennomføring av brennbare ledninger og rør som PVC, PE, PP, HDPE, PPR, PEX, Uponor og brennbare kanaler.

FB750 er også testet for å brannbeskytte undersiden av belastede tregulv i opptil 120 minutter (BS 476 Pt 21). Typiske bruksområder er: helse- og fritidsfasiliteter, skoler, universiteter, næringsbygg, sykehus, detaljhandel, industrienheter og kjernekraftverk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste

dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Dette produktet skal ikke være i direkte kontakt med CPVC rør. Hvis det brukes rundt karbonstålrør, bør rørprodusenten konsulteres og deres anbefalinger følges.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Sertifisert i henhold til EN 1366-3:2009; ETA 17/0392
  • Full sporbarhet med Optifire+®
  • Akustikk- og røyktetting.
  • Lufttett opp til 600 Pa.
  • Egnet for bruk i lettvegger, betongvegger og betongplater.
  • Lett å skjære.
  • Tar høyde for termisk ekspansjon i omgivelsene.
  • Optifire® unik sporbarhetsidentifikator.
  • Lav vekt
sv_se_Nullifire FB750 installationsanvisning.pdf Brukerveiledning
FB750 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
FB750 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
FB750_Teknisk datablad (nbNO) v3.pdf Teknisk datablad