Explore our brands

Špeciálna protipožiarna pena

Na tesnenie škár je možné FF197 použiť v betónových stenách a stropoch, medzi betónovou stenou a drevenou konštrukciou. Maximálna šírka škáry v stenovej aj stropnej konštrukcii je 40 mm.

 • Pre protipožiarnu pištoľovú penu FF197 bolo vydané európske technické schválenie ETA 15/0172
 • Požiarna odolnosť tesnenia škár až 240 minút

Technická specifikace

VlastnostiTestovacia metódaVýsledok 
Zloženie ohňuvzdorná polyuretánová pena
Trieda reakcie na oheňEN 13501-1E
Objemová hmotnosťLAB015*30-40 kg/m3
Vytvorenie povrchovej kôryLAB014*10 minút
Rezateľnosť LAB014*60 minút
Plne zaťažiteľná LAB014*24 hodin
Tepelná vodivosťEN 1266736 mW/m.K
Teplotná odolnosť krátkodobá -40 °C až +130 °C 
Teplotná odolnosť dlhodobá -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C
Minimálna teplota dózy +10 °C až +30 °C
Optimálna teplota dózy +20 °C

Popis

Nullifire FF197 je upravená, jednozložková, ohňuvzodrná polyuretánová pena. Systém tesnenia je určený na zachovanie požiarnej deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarnou odolnosťou konštrukcie, v mieste škáry. 

Príprava

 • Pred použitím vždy vykonajte skúšku, aby ste overili kompatibilitu
 • Zakryte podlahové krytiny papierom alebo plastovou fóliou.
 • Povrchy musia byť suché, pevné, stabilné a zaťažitelné doskami, ktoré na ne majú byť upevnené. 
 • Zbavte povrchy všetkých voľných častíc, prachu a mastnoty
 • Podkladové plochy pred aplikáciou PUR peny navlhčite. Dosiahnete tým lepšieho priebehu vytvrdzovania peny a jej finálnej štruktúry. 

Spracovanie

 • Dózou dôkladne, najmenej 20x zatraste
 • Odstráňte ochranný kryt a našróbujte na illbruck pištoľ na penu
 • Obráťte dózu hore dnom, namierte trysku do špáry a jemne tlačte na kohútik. Tak určíte správne množstvo vytláčaného materiálu.
 • Vyplňte približne polovicu požadovanej hĺbky dutiny, pretože pena nadobudne na objeme.
 • Na vodorovných plochách pracujte vždy smerom od vytláčaného prúžku a na zvislých plochách pracujte smerom od spodu nahor
 • Pena pevne vytvrdne za cca 1 hodinu (v závislosti na teplote a vlhkosti), potom je možné odstrániť prebytočnú hmotu ostrým nožom.

Forma dodania

 • Dóza o objeme 880 ml
 • Balenie: kartón = 12 ks

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina
  Požiarna odolnosť