FS703 FIRE RESISTANT SILICONE SEALANT

Protipožiarny silikón

Aký produkt hľadáte?

(Contact us)

Protipožiarny silikónový tmel, tesnenie pre dilatačné škáry. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Použitie/účel

Silikónom FS703 je možné tesniť škáry v pórobetónových stenách, ďalej medzi pórobetónovou stenou (prípadne betónové, tvárnicové a tehlové prvky min. hr. 150 mm) a drevenou konštrukciou min. hr. 8 mm (poprípade konštrukcie kovu s bodom tavenia vyšším ako 1000°C). Vo vodorovnej orientácií je možné silikón použiť k tesneniu škár v pórobetónových podlahách, ďalej medzi pórobetónovou podlahou a oceľovou
konštrukciou.

  • Požiarna odolnosť spoja až EI 240
  • Vhodné do škáry širokej až 50 mm
  • Nesteká
  • Dlhá životnosť
FS703 DoP (sk-SK).pdf Vyhlásenie o parametroch
NF_FS703_DOP_CE_sk-SK_v1.pdf Vyhlásenie o parametroch
MSDS_A-N-FS703_(v11-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
FS703 Technické Listy (sk-SK).pdf TDS