FF197 Brandskum

Brandskum

Sök produkter

Kontakta oss

Vid applicering jäser skummet när det lämnar flaskan och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Använd i väl ventilerade förhållanden. Som med alla PU-skum kommer FF197 inte att fästa på teflon, polyeten eller silikonbelagda ytor. Det härdade skummet påverkas negativt av UV-ljus och bör täckas med ett lämpligt tätningsmedel som FS703. För applicering av munstycke, vänd burken och rikta munstycket in i fogen och tryck försiktigt på adaptern för att fastställa rätt flödeshastighet. Se till att ytan som ska rengöras är lösningsmedelsbeständig innan du använder eller applicerar AA290 som rengöringsmedel.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Brandklassat PU-skum
  • Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
  • Brandtätning upp till EI 240
  • Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
  • Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026
  • 2-i-1 pistol- & munstyckebehållare.
FF197 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FF197 Säkerhetsdatablad (sv-SE).pdf Säkerhetsdatablad
FF197 Datablad (sv-SE).pdf Produktdatablad
FF197 M1 Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD Group 4 Nullifire FF170 FF197.pdf Certifikat