FF197 Brandskum

Sök produkter och system

Kontakta oss

FF197 är ett modifierat, enkomponents, brandklassat polyuretanskum som används för att täta dörrkarmar, fönsterkarmar och linjära mellanrum i brandklassade områden i en byggnad.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

FF197 används för att täta dörrkarmar och linjära spalter i brandklassade utrymmen i en byggnad.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Använd i väl ventilerade förhållanden. Som med alla PU-skum kommer FF197 inte att fästa på teflon, polyeten eller silikonbelagda ytor.

Det härdade skummet påverkas negativt av UV-ljus och bör täckas med ett lämpligt tätningsmedel som FS703.

För applicering av munstycke, vänd burken och rikta munstycket in i fogen och tryck försiktigt på adaptern för att fastställa rätt flödeshastighet.

Se till att ytan som ska rengöras är lösningsmedelsbeständig innan du använder eller applicerar AA290 som rengöringsmedel.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Brandklassat PU-skum
    Testat enligt BS EN 1634-1
  • Testad enligt BS EN 1366-4: upp till 4 timmars brandmotstånd.
  • Ljudisolerings egenskaper
  • Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
  • Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026
  • Utmärkt akustisk prestanda - upp till 62 dB.
  • Rosa skum för enkel identifiering.
  • 2-i-1 pistol- & munstyckebehållare.
FF197 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FF197 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FF197 M1 Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD Nullifire FF197 EPD
FF197_Tekniskt datablad (sv-SE) v1 Tekniskt datablad