FF197 Brannskum

Brannskum

Søk etter produkter

Kontakt oss

FF197 er et brannklassifisert polyuretanskum for tetting rundt dører og vinduer og i lineære fuger i brannceller.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

FF197 brukes til å tette dørkarmer og lineære åpninger i brannklassifiserte områder i en bygning.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Brukes under godt ventilerte forhold. Som med alle PU-skum vil FF197 ikke feste seg til teflon-, polyeten- eller silikonbelagte overflater. Det herdede skummet påvirkes negativt av UV-lys og bør dekkes med et egnet tetningsmiddel, f.eks. FS703. For påføring med dyse, snu boksen, pek dysen inn i fugen og trykk forsiktig på adapteren for å oppnå riktig strømningshastighet. Sørg for at overflaten som skal rengjøres, er løsemiddelbestandig før du bruker eller påfører AA290 som rengjøringsmiddel.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Testet i henhold til BS EN 1634-1
  • Inntil 4 timers brannmotstand
  • Lydisolerende egenskaper
  • Akustisk tetning på opptil 45 dB i henhold til EN 10140
  • Lufttettning 600 Pa i henhold til EN 1026
  • Utmerket akustisk ytelse - opptil 62 dB.
  • Rosa skum for enkel identifikasjon.
  • 2-i-1 beholdere for pistoler og munnstykker.
FF197 M1 Setifikat (nn-NO).pdf Sertifikat/EPD/HEA2
EPD Group 4 Nullifire FF170 FF197.pdf Sertifikat/EPD/HEA2
FF197 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
MSDS_A-N-FF197-DIY_(v11-NO-NO).pdf Datablad for sikkerhet
FF197 M1 Setifikat (nn-NO).pdf Sertifikat/EPD/HEA2
EPD Group 4 Nullifire FF170 FF197.pdf Sertifikat/EPD/HEA2
FF197-Teknisk datablad (nbNO) v2.pdf Teknisk datablad