5. Nullifires kraftfulla produktsortiment

Kraftfulla brandskyddslösningar

Nullifire erbjuder produkter och lösningar för de flesta konstruktionsfogar, rör, kablar och genomföringar i väggar och golv som behöver ett passivt branskydd.

Bilden nedan är en enkel överblick av våra produkter och lösningar,


Vi hjälper gärna till! 
Kontakta våra tekniker för med detaljerad infoamtion och om de olika applikationerna. 
Kontaktformulär hittar du längst ner på sidan.

 

Produktöversikt

Klicka på en siffra i bilden nedan för mer information.

1. Linjära fogar runt dörrkarmar av trä

Branddörrar fyller en mycket viktig funktion för att förhindra brandspridning i en byggnad. Därför är det också extra viktigt att man riktar uppmärksamhet åt fogarna runt dörrarna, och ser till att de utgör ett passivt brandskydd.

Nullifire FF197 Brandskum är en av våra lösningar för dörrkarm av trä som bidrar till att stoppa brandspridningen.

 

 • FF197

  Brandskum

  Brandklass: inuter
  Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil.
2. Linjära fogar i väggar

Linjära fogar i väggar

Brandtätning av linjära fogar i väggar och hörn är en viktig del i att förhindra spridning av eld och brandrök i händese av brand. Nullfire erbjuder flera brandstoppsprodukter för linjära fogar.

 

 • FS702

  Brandakryl

  Brandklass: inuter
  FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.
 • FS703

  Brandsilikon

  Brandklass: inuter
  Nullifire FS703 är en neutralhärdande, alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.
3. Kabelgenomföringar i väggar

Kabelstegar och andra genomföringar genom brandklassade väggar måste förseglas korrekt för att förhindra att brandrök och eld sprider sig i bygganden. Nullifire erbjuder flera lösningar för behovet, och för alla brandklassningar.

.

 • FS702

  Brandakryl

  Brandklass: inuter
  FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.
 • FB750

  Brandskiva

  Brandklass: inuter
  FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.
4. Mixade genomföringar i vägg

Att uppnå önskad nivå på det passiva branskyddet i mixade genomföringar kan var komplext. Detta då olika material regaerar olika vid brand och behöver olika brandsstoppsprodukter. Nullifire erbjuder lösningar för all typer av genomföringar, även om de är installerade tillsammans. Vi har en ny produkt på gång, FI025 Intuflux Insulation wrap. I detaljen nedan har den använts runt ett kopparrör, men proukten är också kompatibel med andra genomföringar. Håll utkik efter uppdateringar! 

 

 • FB750

  Brandskiva

  Brandklass: inuter
  FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.
 • FP302

  Svällande brandtejp

  Brandklass: inuter
  FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet.
 • FS702

  Brandakryl

  Brandklass: inuter
  FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.
 • FS709

  Grafitfogmassa

  Brandklass: inuter
  FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.
5. Brännbara rörgenomföringar i golv

Nullifire erbjuder effektiva brandstoppslösningar för brännbara rör i golv, för alla brandklassningar. Denna detalj visar en Nullifire FP170 Svällande rörkrage installerad under ett golv. Men det finns fler alternativ. FP170 kan användas för applikationer i väggar och tak. Detalj 9 visare ett exempel på en vägginstallation.

 

 • FP170

  Svällande rörkragar

  FP170 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör.
6. Genomföringar med kabelbuntar i golv

Nullfire erbjuder effektiva lösningar för kabelgenomföringar i golv för alla brandklassificeringar. Bilden till vänster illustrerar Nullifire FS709 Grafitfogmassa, men det finns även andra alternativ.

 

 • FS709

  Grafitfogmassa

  Brandklass: inuter
  FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.
7. Genomföringar med kabelstegar i golv

Nullifire erbjuder lösningar för alla brandklasser i genomföringar med kabelstegar i golv. Denna detalj visar Nullifire FR230 Brandskyddsmassa.

FR230 används till att stoppa spridningen av eld och brandrök runt serviceanslutningar som går igenom brandcellsväggar och golv, samtidigt som den är lastbärande utan stöd. Systemet har också  temperatur-, akustik- och lufttätande egenskaper.

FR230 är lämplig för följande serviceanslutningar, enkel eller kabelbuntar, kabelstegar, icke brännbara rör, kanaler och spjäll som för brännbara rör.

 

 • FR230

  Brandskyddsmassa

  Brandklass: inuter
  Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv.
8. Kopplingsdosor i väggar

Att brandsäkra kopplingsdosor och apparatdosor i väggar är viktigt för att förhindra att eld och rök sprider sig. Vår lösning är Nullfire FO100 Kittkudde,

FO100 är en icke-härdande, svällande, silikonbaserad kittkudde som förseglar runt kopplingsdosor av plast och metall. FO100 är designad för att återställa brandintegriteten i gips- och murade väggar där elektriska dosor har monterats.

 

9. Brännbara rör i skiljeväggar

Brandskydd av brännbara rörgenomföringar i skiljeväggar är viktigt för hindra spridning av eld och rök. Nullifire erjuder flera lösningar för dessa genomföringar, för alla brandklassificeringar. Denna bild visar Nullifire FP170 svällande rörkrage installerad på två sidor av en vägg.

FP170 återställer brandmotståndet i väggar och golv vid användandet av brännbara rör. Vid brand så expanderar produkten från sin urspungliga storlek och försluter öppningen. Detta genom att bilda ett kompakt lager i väggen och runt rören som kläms ihop. FP170 kan också användas runt isolerade brännbara rör och isolerad icke brännbara rör.

 

 • FP170

  Svällande rörkragar

  FP170 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör.
10. Linjära fogar i golv

Vår rekommenderade lösning för solution for fire stopping floor joints is Nullifire FJ203.  It is a fire stopping rod and it is used together with Nullifire FS703, in a same manner than joint backer rod is used, but it is made of rock wool that is covered with fibre glass threads. 

FJ203 is an efficient way of fire stopping expansion joints between masonry elements, with a minimum thickness of 200 mm. It has also been tested for the fire stopping  of vertical and horizontal joints between precast concrete panels from a thickness of 120 mm.

  11. Nullifire svällande brandskyddsfärg för skydd av stål

  Nullifire erbjuder också svällande brandskyddsfärg för skydd av stål. Vi är stolta äver att kunna ge ett brandskydd för flertalet lösningar för hela byggnaden och dess konstruktion.

  Om även brandskydd av stålkonstruktion är intressant, så hitta du våra våra branskyddsfärger på vår hemsida,

   

  Vad står Nullifire för?

  Nullifire är pionjärer inom passivt brandskydd. Vi är specialister med ett enda focus - att skydda människor och de byggnader de vistas i. I över 40 år har Nullifire drivit marknaden framåt inom branskyddslösningar. Passivt brandskydd är en komplex fråga, men essentiell för att skapa trygga, säkra byggnader. Vi förstår behovet och har tryggheten i brandskydd. Nullifire kan erbjuda integrerade system när behovet finns.

  Vid sidan av vår ledande svällande brandskyddsfärg för skydd av stålkonstruktion ger våra brandstoppsprodukter ett oöverträffat, passivt brandskydd vid serviceinstallationer, rörelsfogar och linjära fogar.

  Med ett team av teknisk expertis säkerställer vi att våra kunder har allt de behöver, i varje del av projektet. 

  Brandskyddshjälten som räddar våra framtida byggnader

  Framtida byggnader kommer att skyddas av Nullifire produkter, och lösa framtida utmaningar.

  Det kommer alltid att dyka upp ny lösningar och designer som påverkar utformingen av linjära fogar, kabelgenomföringar och rörgenomföringar i olika konstruktion. Krav och lagar kan förändras och kan bli striktare och striktare.

  Nullfire är beredda och fortsätter erbjuda korrekta lösnngar även inom framtida brandskydd.

   


  Mer information

  Utforska tidigare avsnitt

  Kontakta oss

  >