Utforska våra varumärken

FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet.

 

Vanliga rörtyper

Följande rörkompositer har testats:

 • HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP och PE

Vanliga typer av isolering

 • Typer av isolering: stenull, glasfiber, fenol, nitrilgummi.
 • Testad i golv och väggar, inklusive lätta skiljeväggar.
 • Kan också användas i FB750 brandskiva.

Testade underlag

 • FB750 brandskiva 140 kg/m³ (vägg och golv)
 • FR230 tätningsmassa 1000 kg/m³ (vägg och golv)
 • Betong- eller murverksvägg samt betonggolv

Påverkas inte av fukt

Testad för upp till EI 240 minuter

Finns på lätthanterliga rullar

En artikel till alla dimensioner

Teknisk information

-

Beskrivning

FP302 används för att sluta tätt kring brännbara plaströr och isolerade metallrör samt upprätthålla brandcellsväggar. FP302 ingår även som komponent i flera brandtätningsprodukter från Nullifire. Denna produkt används främst runt brännbara rör med en diameter på 10–160 mm samt runt alla typer av rörisolering med en tjocklek på upp till 60 mm.

Förberedelse

Produkten ska installeras i lämpligt underlag med lämpligt antal lager enligt rekommendationen – se datablad och kontakta Teknisk service för mer information.

 

Installation & montering

-

Hälsa och Säkerhet

-

Förpackning

 

60 mm x 4 mm x 25 m rullar (1 per förpackning)

Observera

-

Rengöring

-

Produktrådgivning

tremco illbrucks produkter tillverkas enligt en strikt kvalitetsstandard. Alla produkter som applicerats (a) enligt skriftliga instruktioner från tremco illbruck samt (b) i någon tillämpning rekommenderad av tremco illbruck, men som kan påvisas vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Detta blad publiceras god tro och antas vara korrekt, men tremco illbruck tar inget ansvar för informationen häri. tremco illbruck Limited förbehåller sig rätten att förändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, enligt företagets policy för kontinuerlig utveckling och förbättring.

  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg