Utforska våra varumärken

FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

FS702 Brandakryl kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar.

 

 

Brandfogning mellan:

 • Betong – Betong
 • Betong – Trä
 • Betong – Stål
 • Lättvägg – Lättvägg
 • Lättvägg – Golvbjälklag
 • Lättvägg – Takbjälklag
 • Ger upp till 4 timmars brandskydd, testat i enlighet med EN 1366-4 och ETAG 026
 • Lämplig för fogbredd upp till 50
  mm
 • Används vid installation av FB750-brandskivor
 • Akustikreduktion upp till 61 dB
 • Lufttätning upp till 2 000 Pa
 • Ensidig tätning testad
 • Övermålningsbar

Teknisk information

Egenskap

Testmetod

Resultat

Sammansättning

Ett svällande vattenburet akryltätningsmedel

Brandskydd

Brandskydd tid

BS EN 1366-4

Upp till 4 timmar

Ljudisolering

BS EN ISO 10140:2-2010

Upp till 61 dB

Lufttäthet

BS EN ISO 1023:2

Lufttätt upp till 2 000 Pa

Inomhus

ETAG 026-3

z1 z2

Egenskaper (typiska värden)

Torrhalt

78–82 %

pH-värde

8,20–9,52

Flampunkt

Ingen uppgift

Densitet

1,50–1,56

Viskositet

Tixotropisk

Yttorr

vid 20 °C

30 minuter

Härdningstid

vid 20°C och 20 mm djup

20 dagar

Beskrivning

FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

Förberedelse

Nödvändiga verktyg
Standardpatron/fogspruta eller för patron eller påse; munstycksskärare för patron eller lämpligt skärredskap; palettkniv eller spatel.

 

Installation & montering

 • Kontrollera att det är rätt fogdimensionering, se tabeller.
 • Underlaget skall vara rent och fritt från damm, lösa partiklar, fett etc.
 • Blanka ytor skall matteras.
 • Primer erfordras normalt inte. (På porösa underlag kan WD205 Trälim Inne användas som primer, spädes 20% med vatten)
 • Installera ev. extra isoleringsmaterial, se tabeller.
 • Installera bottningslist för korrekt fogdjup, se tabeller.
 • Applicera FS702 med fogspruta.
 • Pressa till fogmassan mot kontaktytorna. Använd fogpinnar, palettkniv eller liknande verktyg.
 • Läs särskild installationsanvisning.

Hälsa och Säkerhet

-

Förpackning

 • Patroner på 310 ml (12 per förpackning)
 • Tuber på 600 ml (12 per förpackning)

Observera

-

Rengöring

Ohärdad fogmassa rengöres med fuktig trasa eller svamp. Härdat material rengöres mekaniskt.

Produktrådgivning

tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter. tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladen utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp
Miljöbedömningar & Intyg