Utforska våra varumärken

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner.

 • Brandklassat PU-skum
 • Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
 • Brandtätning upp till EI 240
 • Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
 • Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026

Teknisk information

Teknisk information
TorktidKlibbfri < 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på
volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar
(vid 23°C, 50 % RF).
Temperaturbeständighet-40°C till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur+5°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl
varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Densitet25-35 kg/m³
Vattenabsorbering0,2 kg/m²
Värmeledningsförmåga36 mW/mK EN 12667
Ljudisolering<45 db med FS711 Akryl, annars <42db Rs,w (C;Ctr) EN10140
Lufttäthet<600 Pa EN1026
Tryckhållfasthet (10 %)65 kPa FICA TM 1011
Töjning till brott14 % ISO 527
CertifieradEN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007 + A1: 2009, CE märkt ETAG 026
Lagringstid/Lagringstemperatur12 månader i oöppnad
originalförpackning vid +10°C till
+20°C. Lagras torrt. Se bäst-föredatumet
på förpackningen (EXP).
Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.

Beskrivning

Vid applicering jäser skummet när det lämnar flaskan och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
 • Vid behov fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte vid arbete i minusgrader) och gärna när materialet i och runt fogen är torrt men omkringliggande utrymmen har hög fukthalt.
 • Täck omkringliggande ytor.

Installation & montering

 • Läs och beakta noga installationsanvisningen nedan.
 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
 • Vid behov fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte vid arbete i minusgrader) och gärna när materialet i och runt fogen är torrt men omkringliggande utrymmen har hög fukthalt.
 • Täck omkringliggande ytor.
 • Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr och montera på en pistol eller använd medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 • Fyll utrymmet < 80 % med pistol eller < 50 % med munstycke, expanderingen fortsätter under härdning.
 • Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på pistolen.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med ev. vattensprayning mellan varje lager.
 • Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 • Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 • Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.
 • När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistol och munstycke rengöras och igenom sprutas med AA290 skumborttagare.
 • Skydda skumfogen mot UV- ljus.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Förpackning

880 ml flaskor, 12 st/kartong

Rengöring

Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnasmekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Produktrådgivning

 

Teknisk service

tremco illbrucks produktspecialister gergärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

tremco illbrucks produkter är av högkvalitet och standard. Varje produktsom har applicerats enligt: a) tremcoillbrucks skriftliga instruktioner, ellerb) instruktioner som tremco illbruckhar rekommenderat som visat sig varafelaktiga, ersätts med kostnadsfriaprodukter.tremco illbruck förbehåller sig rättentill ändringar av databladen utanföregående meddelande, i linje medkontinuerlig utveckling och förbättring.tremco illbruck tar inget ansvar fördenna information fast den är publiceradi god tro och anses vara korrekt.

 

 

  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg