Utforska våra varumärken

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Återställning av serviceöppningar i väggar och golv, stopp av brandspridning samt värme-, brand-, rök- och ljudisolering. Vid användning tillsammans med FS702 lämpar sig FB750-skivan för tätning runt följande: Ej brännbara rör, kabelrännor, kabelstegar och kabelkorgar (perforerade eller icke-perforerade), armerade kablar, datakablar, högspänningskablar, kabelbuntar upp till 100 mm. Exempel på typiska användningsområden är vård- och fritidsanläggningar, skolor, universitet, företagslokaler, butiker och industrilokaler.

 • Certifierad enligt EN 1366-3:2009; ETA 17/0392
 • Testad enligt BS 476 del 20/22
 • Testad enligt BS EN 1366-3
 • Unik, spårbar märkning
 • Ljudisolering
 • Rökisolering
 • Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
 • Lämplig för användning i massiva och flexibla väggkonstruktioner samt i golvtätningar där ingen bärförmåga fordras.
 • Låg vikt
 • Enkel att skära till

Teknisk information

-

Beskrivning

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Förberedelse

 • Rengör alla angränsande ytor och se till att alla lösa partiklar, all olja, allt fett och alla korrosiva material har tagits bort.
 • Se till att alla ledningar som dras genom genomföringen lämpar sig för användning med FB750 och har installerats enligt alla berörda parters krav.
 • Identifiera alla ledningstyper och se till att du har rätt produkter (för isolerade rörledningar krävs t.ex. FP302 och för brännbara rörledningar FP160 eller en liknande Nullifire-förslutning).

Installation & montering

 • Mät öppningens storlek samt relevanta mittpunkter för alla ledningar som passerar genom genomföringen. Överför måtten till FB750-skivans framsida. Vid utanpåliggande montage fordras normalt en överlappning på 75 mm.
 • Räkna ut det minsta antalet nödvändiga skärningar och skär till FB750 för installation med hjälp av en sticksåg (eller liknande).
 • Täta de delar av öppningen som kommer att ligga an mot FB750 med FS702. Applicera specificerad Nullifire-produkt på alla ledningar i höjd med FB750-skivans tänkta placering.
 • Montera den tillskurna FB750-skivan i öppningen och se till att den ligger an med friktionspassning mot alla underlag, ledningar eller andra enheter. De tillskurna bitarna måste sammanfogas med FS702 och får inte torrpassas.
 • Upprepa stegen ovan och kontrollera att FB750 uppfyller kraven för relevanta ledningstyper tills öppningen försluts.
 • Justera och täta alla fogar och ledningsslut med FS702 så att alla eventuella ojämnheter avlägsnas och en fullständig brand-, rök- och ljudisolering uppnås.
 • Applicera en fog FS702 på kanten av FB750 mot underlaget på båda sidor.
 • Se till att alla ledningar har hanterats korrekt och uppfyller motstånds- och isoleringskraven för genomföringen.
 • Om en dubbel FB750-tätning ska användas rekommenderar vi att fogarna placeras i sicksack där det är möjligt.
 • Läs även separat installationsanvisning.

Hälsa och Säkerhet

tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter. tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladen utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

Förpackning

 

Tillgängliga storlekar

1 200 x 600 x 50 mm

Tolerans: ± 2,5 %

140 kg/m3

Förpackning

Levereras styckvis i tydligt märkta påsar.

Observera

-

Rengöring

-

Produktrådgivning

tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter. tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladen utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp
Miljöbedömningar & Intyg