Utforska våra varumärken

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.

FS709 sluter tätt i öppningar och genomföringar i brandcellens väggar och golv, och ger upp till 4 timmars brandmotstånd. Den här produkten skyddar plaströrsgenomföringar vid en eventuell brand och eliminerar behovet av rörförslutningar eller rörstrypare. FS709 lämpar sig för genomföringar med ledningar av följande typ upp till 125 mm: PVC-rör, ABS-rör och HDPE-rör med Armaflex- och glasullsisolering. FS709 kan även användas med metallrör, kablar och kabelbuntar samt med telekommunikationskablar, kabelrännor och kabelstegar.

 • Certifierat enligt de senaste europeiska standarderna EN 1366-3 och EN1366-4, klassificerat enligt EN 13501-2:2007
 • Brandmotstånd i upp till 240 minuter
 • Inre luftkvalitetsklass A+
 • Kan användas i FB750- brandskivor
 • Testat med brännbara rör upp till 125 mm
 • Testat för användning i linjära spalter upp till 25 mm
 • Testat med metallrör, kablar, kabelbuntar, kabelrännor och kabelstegar

Teknisk information

Egenskap

Testmetod

Resultat

Beskrivning och färg

Vattenbaserad tixotropisk pasta, grå

Densitet

1,3

Viskositet

Tixotropisk

Appliceringstemperatur

+5 °C till 35 °C

Flampunkt

Ingen uppgift

Klibbfri efter

60–120 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet

Härdningstid

vid 20°C och 20 mm djup

20 dagar

pH-värde

8,5–9,5

Inre luftkvalitet

A+

Brandmotstånd tid

BS EN 1366-3/4

upp till 4 timmar

Användningstemperatur

-25°C till +70°C

Förvaring

Förvaras torrt i temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Lagringstid

12 månader i oöppnad förpackning vid förvaring enligt anvisningarna.

Beskrivning

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör. FS709 bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips samt i FB750-skivor i vissa tillämpningar.

Installation & montering

 • Mineralull (min. 80 kg/m³) eller bottningslist i PE-plast kan användas som stöd där och när det behövs. Stödmaterial måste alltid användas för att tätningen ska installeras korrekt. FS709 ska appliceras runt genomföringarna på båda de exponerade ytorna om brand kan uppstå på båda sidor
 • Bottningslist i PE-plast ska endast användas runt brännbara rör och vid borröppningar på 20 mm
 • I öppningar upp till 140 x 600 mm skall bottnas med stenull min 33 kg/m2
 • Produktens minimidjup är 25 mm med en diameter på minst 20 mm.
 • Läs även separat installationsanvisning.

Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Förpackning

 

310 ml-patroner (12 per förpackning)

Observera

-

Rengöring

-

Produktrådgivning

tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter. tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladen utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp
Miljöbedömningar & Intyg