Lær det grunnleggende om effektiv branntetting

Johan Persson / 30 september 2022

Grunnleggende prinsipper for branntetting

Ved brann i en bygning, og spesielt hvis branntettingen ikke er tilstrekkelig, vil brannen og røyken spre seg svært raskt i hele bygningen. Et tragisk faktum er at det store flertallet av ofrene for en brann ikke engang var i rommet der brannen brøt ut, og at 80% av alle dødsfall i branner skyldes innånding av røyk og giftige gasser.

Branntetninger hindrer spredning av brann, varme og røyk.

Et eksempel på hvor raskt røyk sprer seg:

La oss si at du er i et rom som er seks fot langt, seks fot bredt og seks fot høyt. Det bryter ut brann i en tilstøtende leilighet. I veggen er det et hull med diameteren på en blyant. Allerede etter 3 minutter og 40 sekunder er det så mye røyk på rommet ditt at sikten ikke er mer enn 40 cm, mens det er en umiddelbar fare for kvelning.

Hvordan fungerer en branntetning?

Branntetninger arbeider med prinsippet om branncelledeling. Brannceller begrenser brannen til rommet der den brøt ut. Hovedstrukturene i branncellen som gulv, vegger og tak tåler brann i en bestemt tid.

Siden det er nettverkstilkoblinger, luftkanaler, samt strøm-, vann- og gassrørledninger i bygningene, er disse strukturene utstyrt med forskjellige gjennomføringer. Branncellene trenger også ledd for sin funksjon.

Brann, varme og røyk kan spres gjennom alle åpninger i branncellen hvis de ikke er brannsikret. Riktig installerte branntetningsløsninger sikrer at brannen forblir der den brøt ut.

Nullifires produktspekter omfatter produkter, systemer og løsninger for alle branntetningsbehov for bevegelsesskjøter, rørledninger, kabler og gjennomføringer for elektriske installasjoner i vegger og gulv.