Lär dig grunderna om effektiv brandtätning

Johan Persson / 30 september 2022

Grundläggande principer för brandtätning  

Om det skulle uppstå en eldsvåda i en byggnad, och i synnerhet om brandtätningen inte är tillräcklig, sprider sig elden och röken mycket snabbt i byggnaden. Ett tragiskt faktum är att de allra flesta av offren vid en eldsvåda inte ens befann sig i rummet där branden bröt ut, och att 80 % av alla dödsfall i bränder beror på inandning av rök och giftiga gaser.

Brandtätningar förhindrar spridning av eld, värme och rök.

Ett exempel på hur snabbt röken sprider sig:

Låt oss säga att du befinner dig i ett rum som är sex meter långt, sex meter brett och sex meter högt. En brand bryter ut i en angränsande lägenhet. I väggen finns ett hål med en pennas diameter. Redan efter 3 minuter och 40 sekunder är det så mycket rök i ditt rum att sikten är högst 40 cm samtidigt som det finns en omedelbar risk för kvävning.

Hur fungerar en brandtätning? 

Brandtätningar fungerar enligt principen för brandcellsindelning. Brandceller begränsar branden till det utrymme där den bröt ut. Brandcellens huvudsakliga strukturer som golv, väggar och tak motstår brand under en bestämd tid.

Eftersom det finns nätverksanslutningar, luftkanaler samt el-, vatten- och gasledningar i byggnaderna är dessa strukturer försedda med olika genomföringar. Brandcellerna behöver även fogar för sin funktion.

Eld, värme och rök kan spridas via alla öppningar i brandcellen om de inte är brandtätade. Rätt monterade lösningar för brandtätning ser till att branden stannar där den bröt ut.

I Nullifires produktsortiment finns produkter, system och lösningar för alla brandtätningsbehov för rörelsefogar, rörledningar, kablar och genomföringar för elinstallationer i väggar och golv.