Ekspanderende brannmaling

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Ekspanderende brannmaling...


I hvilke miljøer kan Nullifires ekspanderende brannmaling påføres?

Nullifires brannmaling kan brukes både innendørs og utendørs og er testet i henhold til ISO 12944 opp til korrosivitetsklasse C5.

Hva er forskjellen mellom vannbaserte og løsemiddelbaserte ekspanderende brannmalinger, og hvor kan de brukes?

Vannbasert ekspanderende brannmaling brukes opp til korrosivitetsklasse C3, mens løsemiddelbaserte ekspanderende brannmalinger brukes opp til korrosivitetsklasse C4. Løsemiddelbaserte malinger kan være mer holdbare under ekstreme værforhold når de kombineres med et passende toppstrøk. Se Nullifires instruksjoner for spesifikasjonskontroll for mer informasjon.

Kan jeg montere braketter på stålkonstruksjoner påført med Nullifires ekspanderende brannmaling?

Ja, retningslinjer fra den britiske bransjeorganisasjonen ASFP (Association for Specialist Fire Protection) sier at festemidler skal betraktes som en del av bjelken og beskyttes mot brann. Se NTN002 for mer informasjon.

Må boltede skjøter beskyttes?

Ja, Association for Specialist Fire Protection (ASFP) anbefaler at boltehoder har samme brannmotstand som den primære stålseksjonen for å sikre integriteten til den bærende konstruksjonen. Se NTN018 for mer informasjon.

Stålkonstruksjonen har en ukjent overflatebehandling. Kan Nullifires ekspanderende brannmaling påføres på toppen?

Hvis overflatebehandlingen ikke er kjent, er det fare for at den løsner fra stålet og drar med seg lag med maling på toppen. Vi anbefaler at alle ukjente overflatebehandlinger fjernes og at overflaten klargjøres til SA2.5-renhet, hvoretter et nytt, testet og dokumentert system påføres.

Trekomponenter skal monteres på den bærende stålkonstruksjonen som påføres med Nullifires ekspanderende brannmaling. Ville det utgjøre et problem?

Tre hindrer brannmaling i å ekspandere under brannforhold. Hvis trekomponentene er montert direkte på malingslaget, vil den brannhemmende malingen ikke gi tilstrekkelig beskyttelse. Vi anbefaler at du kontakter en uavhengig branningeniør med kunnskap om bærende konstruksjoner for å diskutere brannsikringsløsningen og om det er hensiktsmessig å bruke ekspanderende brannmaling. Se NTN024 for mer informasjon.

Kunden ønsker å montere et panel rundt stålkonstruksjonen malt med Nullifires ekspanderende brannmaling av estetiske årsaker. Ville det utgjøre et problem?

Ekspanderende brannmaling for små filmtykkelser er reaktive overflatebehandlinger som svulmer under brannforhold og danner en beskyttende karbonisering. I retningslinjer fra Foreningen for spesialisert brannvern (ASFP) står det at det skal være handlingsrom for utvidelse av minst 50 x tørrfilmtykkelse. Se NTN036 for mer informasjon.

Kan en vanlig farge males oppå Nullifires ekspanderende brannmaling?

Det er mulig å påføre en vanlig maling på toppen av Nullifires ekspanderende brannmaling, men dette kan forkorte systemets forventede levetid. Kontakt Nullifires tekniske service for mer informasjon.

Har Nullifires ekspanderende brannhemmende maling en isolerende funksjon?

Ekspanderende brannhemmende maling for små filmtykkelser har blitt testet for å sikre strukturell integritet under brannforhold. Hvis en isolerende funksjon også er nødvendig, bør et alternativt system, for eksempel en innkapsling, vurderes.

Kan Nullifires brannmaling brukes på kaldvalsede stålkonstruksjoner?

Kaldvalsede stålkonstruksjoner er vanligvis laget av tynt stål. Dette materialet mister sin styrke raskere enn varmvalset stål. Den kritiske temperaturen til kaldvalset stål er generelt betydelig lavere enn for varmvalset stål. Dette, kombinert med høyere seksjonsfaktorer på grunn av profilens tykkelse, kan gjøre det problematisk å bruke ekspanderende brannmaling. Vi anbefaler at du først kontakter en uavhengig branningeniør med kunnskap om bærende konstruksjoner for å bestemme temperaturgrensen i stedet for å stole på lastetabellene.

Hvorfor er brannmotstanden til Nullifire satt annerledes for Nullifires hevelsesprodukter?

Det er rett og slett et spørsmål om hvilke tester som kreves før produktene kan markedsføres. Noen tester er absolutte, noe som betyr at kriteriet for testing eller godkjenning er svart-hvitt, det vil si at prøven må oppfylle det foreskrevne kriteriet. Andre tester er ikke absolutte, og aksept avhenger av flere testresultater som analyseres sammen for en vurdering. Et eksempel er svulmende brannhemmende maling for bærende stålkonstruksjoner.

Hva betyr ''ekspanderende''?

'Ekspanderende'' refererer til et materiale som ekspanderer betydelig ved forhøyede temperaturer, og danner et tykkere beskyttende lag. For eksempel en ekspanderende brannmaling.