Svällande brandskyddsfärg

Här hittar du svar på vanliga frågor om svällande brandskyddsfärg...


I vilka miljöer kan Nullifires svällande brandskyddsfärg appliceras?

Nullifires färger kan användas både inomhus och utomhus och har testats i enlighet med ISO 12944 upp till korrosivitetsklass C5.

Vad är det för skillnad mellan vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade svällande brandskyddsfärger och var kan de användas?

Vattenbaserade svällande brandskyddsfärger används upp till korrosivitetsklass C3 medan lösningsmedelsbaserade svällande brandskyddsfärger används upp till korrosivitetsklass C4. Lösningsmedelsbaserade färger kan vara mer hållbara under extrema väderförhållanden i kombination med en lämplig toppfärg. Se Nullifires anvisningar för kontroll av specificering för mer information.

Kan jag montera fästen på stålkonstruktioner som applicerats med Nullifires svällande brandskyddsfärg?

Ja, riktlinjer från den brittiska branschorganisationen ASFP (Association For Specialist Fire Protection) anger att fästen ska anses vara en del av balken och skyddas korrekt mot brand. Se NTN002 för mer information.

Behöver bultförband skyddas?

Ja, den brittiska branschorganisationen ASFP (Association For Specialist Fire Protection) rekommenderar att bulthuvuden har samma brandmotstånd som den primära stålsektionen för att garantera den bärande konstruktionens integritet. Se NTN018 för mer information.

Stålkonstruktionen har en okänd ytbehandling. Kan Nullifires svällande brandskyddsfärg appliceras ovanpå?

Om ytbehandlingen inte är känd finns det risk för att den lossnar från stålet och drar med sig färgskikt som applicerats ovanpå. Vi rekommenderar att alla okända ytbehandlingar avlägsnas och att ytan förbereds till renhet SA2,5 varefter ett nytt, testat och dokumenterat system appliceras.

Träkomponenter ska monteras på den bärande stålkonstruktion som applicerats med Nullifires svällande brandskyddsfärg. Skulle det utgöra ett problem?

Trä förhindrar att brandskyddsfärgen expanderar under brandförhållanden. Om träkomponenterna är monterade direkt på färgskiktet kommer brandskyddsfärgen inte att ge tillräckligt skydd. Vi rekommenderar att du kontaktar en oberoende brandingenjör med kunskaper om bärande konstruktioner för att diskutera brandskyddslösningen och om det är lämpligt att använda en svällande brandskyddsfärg. Se NTN024 för mer information.

Kunden vill montera en skiva runt stålkonstruktionen som målats med Nullifires svällande brandskyddsfärg av estetiska skäl. Skulle det utgöra ett problem?

Svällande brandskyddsfärger för små filmtjocklekar är reaktiva ytbehandlingar som sväller under brandförhållanden och bildar en skyddande förkolning. Riktlinjer från den brittiska branschorganisationen ASFP (Association For Specialist Fire Protection) anger att det bör finnas ett spelrum för utvidgning på minst 50 x torrfilmstjockleken. Se NTN036 för mer information.

Kan en vanlig dekorfärg målas ovanpå Nullifires svällande brandskyddsfärg?

Det går att applicera en vanlig färg ovanpå Nullifires svällande brandskyddsfärger, men det kan förkorta systemets förväntade livslängd. Kontakta Nullifires tekniska service för mer information.

Har Nullifires svällande brandskyddsfärger en isolerande funktion?

Svällande brandskyddsfärger för små filmtjocklekar har testats för att säkerställa den strukturella integriteten under brandförhållanden. Om det även krävs en isolerande funktion bör ett alternativt system, som exempelvis en inkapsling, övervägas.

Kan Nullifires svällande brandskyddsfärg användas på kallvalsade stålkonstruktioner?

Kallvalsade stålkonstruktioner tillverkas i allmänhet av tunt stål. Detta material förlorar sin hållfasthet snabbare än varmvalsat stål. Den kritiska temperaturen hos kallvalsat stål är generellt avsevärt lägre än för varmvalsat stål. Detta i kombination med högre sektionsfaktorer på grund av profilens tjocklek kan göra det problematiskt att använda svällande brandskyddsfärg. Vi rekommenderar att du först kontaktar en oberoende brandingenjör med kunskaper om bärande konstruktioner för bestämning av temperaturgränsen i stället för att lita på belastningstabellerna.

Varför anges brandmotståndet på ett annat sätt för Nullifires svällande produkter?

Det handlar helt enkelt om vilka tester som krävs innan produkterna kan marknadsföras. En del tester är absoluta, vilket innebär att kriteriet för testningen eller godkännandet är svartvitt, dvs. att stickprovet måste uppfylla det föreskrivna kriteriet. Andra tester är inte absoluta och godkännandet beror på flera testresultat som analyseras tillsammans för en bedömning. Ett exempel är svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner.

Vad betyder ''svällande''?

"Svällande" avser ett material som expanderar betydligt vid förhöjda temperaturer och bildar ett tjockare skyddande skikt. Till exempel en svällande brandskyddsfärg.