Pålitelig sporbarhet for å sikre installert brannbeskyttelse er fra Nullifire


Du kan være trygg på sporbarheten til Nullifires løsninger for hevelse, brannhemmende maling og brannforsegling.

  • Optifire og Optifire+ er basert på unik teknologi fra Nullifire som gir arkitekter, prosjekterende, hovedentreprenører og håndverkere garantert sporbarhet.
  • Montører - Sikrer at produktet er montert riktig og i henhold til gjeldende krav.
  • Konstruktører og brannkonsulenter – Sikrer at prosjektene overholder de nyeste byggeforskriftene og kravene til brannbeskyttelse.

Nedenfor kan du lese mer om både Optifire og Optifire+ eller kontakte oss for mer informasjon.

Optifire

UV-pigmentteknologien i produktet er usynlig for det blotte øye og kan bare identifiseres med UV-lys.

SE PRODUKTER MED OPTIFIRE

Optifire+

UV-pigmentteknologien i produktet er usynlig for det blotte øye og kan bare identifiseres med UV-lys.

SE PRODUKTER MED OPTIFIRE+