Miljö

Här hittar du vanliga frågor relaterade till miljö...


Var hittar jag klimatdeklarationer (EPD) för Nullifire?

Klimatdeklarationer (EPD) för Nullifires produkter finns att ladda ner under Teknisk Dokumentation.

Klimatdeklaration ska genomföras för nybyggnationer som beviljats bygglov efter 2022-01-01 i Sverige och 2023-01-01 i Danmark och Norge. Det finns undantag från kraven för byggnadsstorlek, byggnadstyp med mera och regler för kraven. För att ta reda på vad just du behöver för ditt projekt så rekommenderar vi att du studerar lagstiftningen för respektive land.

Vad har EU för krav på utbildning för hantering av diisocyanat-produkter?

Sedan många år tillbaka har Sverige regler för så kallad härdplastutbildning och medicinska kontroller vid hantering av diisocyanat-produkter men också till exempel epoxi och metylmetakrylatprodukter (MMA).

Från och med 24 augusti 2023 gäller nytt EU-krav på utbildning vid hantering av polyuretan- och polyurea-produkter och alla andra produkter som innehåller mer än 0,1% fria monomerer av diisocyanater. Utbildningen ska förnyas vart femte år. Läs mer här!

Hur hittar jag enklast miljöbedömda produkter från Nullifire som är registrerade i byggvarusystem?

Flera av Nullifires produkter finns registrerade i olika byggvarusystem. För att enkelt filtrera fram miljöbedömda produkter gå till  Sök produkter.

Varför finns inte produkten i t.ex. BASTA? Kan ni få den bedömd?

Vi uppdaterar systemen löpande allteftersom produkter blir bedömda. När en uppdatering sker och vad resultatet blir av den kan vi inte svara på i förväg.

Vad är en DoP ? (EN=Declaration of Performance, SE=Prestandadeklaration)

DoP är ett dokument som beskriver CE-märkningen för produkten. Finns för nedladdning på produktsidan och i den Teknisk zonen.

Säkerhetsdatabladet är mer än 3 år gammalt, kan ni uppdatera?

Det är inte preciserat i REACH hur gamla säkerhetsdatablad får vara. Enligt REACH ska uppdatering av  Säkerhetsdatablad göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärder eller ny information om faror blir tillgänglig. Uppdatering av Säkerhetsdatablad sker löpande.

Har ni CE märkning på produkten?

CE-märkning beskriver till vilket ändamål som ex. fogmassan är utprovad och godkänd för. Alla produkter är inte CE-märkta då det inte finns någon harmoniserad standard för alla produktgrupper. CE-märkningen är tryckt på kartong och på produkt om den är CE-märkt.