Innovation


För att minska risken för förlust och tillgångar måste du investera i effektivt och pålitligt passivt brandskydd. Nullifire ger trygghet i både svällande brandskyddsfärger och brandskyddslösningar när det gäller spårbarhet av produkter.

Vi är stolta över de olika innovationer vi har lanserat på marknaden som svar på branschens krav på effektivt passivt brandskydd.

Optifire och Optifire+ är unika teknologier som Nullifire lanserat på marknaden och erbjuder arkitekter, beställare, huvudentreprenörer och applikatorer garanterad spårbarhet, kvalitetskälla och nya säkerhetsnivåer, samtidigt som de fungerar som ett incitament för att säkerställa att produkter används och tillämpas korrekt på plats.

  • Installatörer – Möjlighet att säkerställa att produkten som installeras på plats är korrekt och enligt standarder
  • Huvudentreprenörer - Förmåga att säkerställa att specifikationer följs
  • Arkitekter och beställare - Se till att dina designprojekt uppfyller de senaste byggreglerna och brandskydd som kan identifieras under kommande år.

Utforska tekniken om både Optifire och Optifire+ nedan och kontakta oss för mer information.

Pålitlig spårbarhetsteknik

Optifire och Optifire+ bygger på unik teknik från Nullifire som ger arkitekter, föreskrivare, huvudentreprenörer och hantverkare garanterad spårbarhet, kvalitet och säkerhet på helt nya nivåer. Tekniken ser samtidigt till att produkterna används och appliceras korrekt på plats.

Läs mer om spårbarhetstekniker