Sporbarhet sikret med Optifire+


Med en investering i Nullifires produkter får eiendomsbesittere livslang beskyttelse med lavt vedlikeholdsbehov, og produkter med garantert sporbarhet etter byggefasen.

Optifire+ er et unikt pigment som er umulig å manipulere. Teknologien er et viktig skritt i Nullifires strategi for produksjon av neste generasjons produkter.

Optifire+ er et produktidentifikasjonsverktøy som ikke påvirker funksjonen, ytelsen eller utseendet til Nullifires produkter. I stedet fungerer det som et insentiv for å sikre at produkter brukes, monteres og brukes riktig. Teknologien gjør at vi når som helst etter at prosjektet er avsluttet kan kontrollere at det spesifiserte produktet også er produktet som er montert.

Nullifire-produkter som dekkes av Optifire+: