Pålitlig spårbarhet för att säkerställa att installerat brandskydd är från Nullifire


Du kan tryggt kan lita på spårbarheten hos Nullifires lösningar för svällande brandskyddsfärg och brandtätning.

  • Optifire och Optifire+ bygger på unik teknik från Nullifire som ger arkitekter, föreskrivare, huvudentreprenörer och hantverkare garanterad spårbarhet. 
  • Montörer – Ser till att produkten monteras korrekt och enligt gällande krav.
  • Konstruktörer och brandkonsulter – Ser till att projekten överensstämmer med de senaste byggreglerna och brandskyddskrav. 

Nedan kan du ta reda på mer om både Optifire och Optifire+ eller kontakta oss för mer information. 

Optifire

UV-pigmenttekniken i produkten är osynlig för blotta ögat och kan bara identifieras med UV-ljus.

SE PRODUKTER MED OPTIFIRE

Optifire+

UV-pigmenttekniken i produkten är osynlig för blotta ögat och kan bara identifieras med UV-ljus.

SE PRODUKTER MED OPTIFIRE+