FS703 Brannsilikon

Søk etter produkter

Kontakt oss

FS703 er en nøytralt herdende silikontetningsmasse med lav modul, egnet for tetting av lineære spalter for å gjenopprette brannegenskapene i vegger og gulv.

Bruk

Nullifire FS703 kan benyttes ved tetting og fuging mellom forskjellige byggematerialer, f.eks. betong, lettbetong, tre og stål. Videre kan produktet benyttes til tetting av gjennomføringer som metallrør og kabler.

Brannfuging mellom:

Betong – betong
Betong – tre
Betong – stål

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste

dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

FS703 egner seg ikke for branntetting av plastrør. Til dette formålet benyttes FS709. Ved andre installasjoner enn de som er beskrevet her og i installasjonsanvisningen, ta kontakt med CPG.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Inntil 4 timers brannmotstand i fuger
  • Testet for skjøter 10-220 mm.
  • Ideell for skjøter i lettvegger, bærende vegger og gulv, vinduer og dørkarmer.
  • Lufttett opp til 600 Pa.
  • Suveren elastisitet
  • Utmerkede prosesseringsegenskaper
  • UV- og værbestandig.
FS703 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
NF_FS703_DOP_CE_nb-NO_v1.pdf Ytelseserklæring
JS703 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD Group 1 Nullifire Silicone.pdf EPD
FS703_Teknisk datablad( nbNO) v4.pdf Teknisk datablad