FS704 Brannfuge- Hybrid

Brannfuge - Hybrid

Søk etter produkter

Kontakt oss

FS704 er en brandforsegling med fremragende forarbejdningsegenskaber, som ikke krymper under påføring. FS704 er baseret på hybridpolymerer og er fri for phthalater, silikoner og isocyanater og er overmalbar. Produktet hærder ved hjælp af fugten i luften og danner en blød og elastisk fuge, der har fremragende vejr-, UV- og aldersbestandighed.

Bruk

FS704 er grundig testet og egner seg for et bredt spekter av bruksområder innen branntetting av lineære fuger. - Betong - tre; - Betong - betong; - Stål - stål; - Stål - betong; - Gips - gips; - Gips - Betong; - Gips - stål; - Tre - tre

Les alltid sikkerhetsdatabladet og bruksanvisningen før du starter arbeidet. Sørg for at den nyeste versjonen er lastet ned.

Bevegelsesevnen (EN 15651-1) er 25 % ved normal bruk av bygningen. Den er kompatibel med metaller og de fleste byggematerialer. Kontakt med bituminøse eller tjæreholdige overflater kan føre til misfarging. Dekningsgrad Se ytelsestabellen for å finne ut hvor mye fugemasse som trengs. For ytterligere veiledning om påføringsmetoder og materialkrav, vennligst kontakt Tremco CPG Technical Services Department.

  • Opptil 2 timers brannmotstand Testet i henhold til EN1366-4
  • Bevegelsesopptak av 25 % (ikke under beskytning)
  • Egnet for lettvegger og betongvegger og -gulv.
  • Kan males over ved behov
  • Testet for røyklekkasje
  • Akustisk vurdering: 66 dB
  • Luftgjennomtrengelighet: lufttett opptil 600 Pa
Nullifire FS704 Teknisk Handbok Bruksanvisning
Nullifire FS704 Dimensioneringstabell (sv-SE) Ytelseserklæring
MSDS_T-N-FS704_(v8-NO-NO).pdf Datablad for sikkerhet
FS704 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad