FS704 Brandfog - Hybrid

Brandfog - Hybrid

Sök produkter och system

Kontakta oss

FS704 är brandfog med utmärkta bearbetningsegenskaper som inte krymper vid applicering
FS704 baseras på hybridpolymerer och är fri från ftalater, sillikon och Isocyanater och är övermålningsbar

Produkten härdar med hjälp av fukten i luften och bildar en mjuk och elastisk fog som har utmärkt väder- UV och åldersbeständighet.

Brandklassning: 120 Minuter

Användningsområde

FS704 har omfattande tester och lämpar sig för en mängd olika applikationer för brandtätning av linjära fogar.
• Betong - Trä;
• Betong - Betong;
• Stål - Stål;
• Stål - Betong;
• Gips - Gips;
• Gips - Betong;
• Gips - Stål;
• Trä – Trä;

Läs alltid säkerhetsdatabladet och instruktioner för applicering innan arbetet påbörjas.
Säkerställ att det är den senaste versionen som är nedladdad.

Rörelsekapaciteten (EN 15651-1) är 25 % vid normal användning av byggnaden. Den är kompatibel med metaller och de flesta byggmaterial. Kontakt med bituminösa eller tjärhaltiga ytor kan leda till missfärgning.

Täckning För att bestämma hur mycket fogmassa som krävs, se prestandatabellen. För ytterligare vägledning om appliceringsmetoder och materialkrav, vänligen kontakta Tremco CPG Technical Services Department.

Säkerhetsdatabladet måste läsas före arbetet påbörjas.

  • Upp till 2 timmars brandmotstånd
    Testad enligt EN1366-4
  • Rörelseupptagning på 25% (Ej under brand)
  • Lämplig för lättväggar och väggar och bjälklag i betong
  • Kan övermålas om det behövs
  • Testad för rökläckage
  • Akustisk klassificering: 66 dB
  • Luftgenomsläpplighet: lufttät upp till 600 Pa
  • ETA -23/0536 . 12/09/2023
Nullifire FS704 Teknisk Handbok Appliceringsanvisningar
NF_FS704_DOP_CE_sv-SE_v1.pdf Prestandadeklaration
Nullifire FS704 Dimensioneringstabell (sv-SE) Dimensioneringstabell
FS704 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FS704-datasheet (sv-SE) Tekniskt datablad