Toepassingsgebieden

Nullifire Brandwerende afdichtingsproducten worden toegepast in situaties met voegen, doorvoeren, en/of loze openingen. Lees meer over de toepassingsgebieden.


De voorschriften voor brandwerend afdichting zijn in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit en in België in het Koninklijk besluit. Het uitgangspunt van brandveiligheid is compartimentering.

Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes, oftewel brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een compartiment wordt begrensd door vloeren en wanden. Deze bouwdelen moeten voldoen aan een bepaalde brandwerendheid en hier maken de aansluitingen, voegen, naden en doorvoeren een belangrijk deel van uit. De details van een constructie zijn belangrijk en bepalen de effectiviteit bij het brandveilig bouwen.

Ga via de links hieronder naar pagina's over onze toepassingsgebieden en ontdek de producten en oplossingen.

Nullifire gebouw algemeen

Doorvoeren

Doorvoeren zijn situaties waarbij bijvoorbeeld een buis, kabelbundel of -goot brandwerend afgedicht moet worden. Voor het afdichten van doorvoeren biedt Nullifire verschillende producten die samen geteste en gecertificeerde totaaloplossingen kunnen bieden. Lees meer!

Doorvoeren

Voegen

Nullifire heeft producten  voor het brandwerend afdichten van voegen en naden. Deze producten voorkomen vlamdoorslag en houden rook en giftige gassen tegen. 

Voegen, naden en aansluitingen

Meer weten over brandwerende afdichtingen?

Zoek je meer details of heb je vragen? In de handige Nullifire Adviestool zijn brandwerende en rookdichte totaaloplossingen te vinden. Ook is ons toegewijde team brandpreventiedeskundigen en Nullifire-specialisten altijd beschikbaar om je bij te staan. Of het nu advies is of begeleiding tijdens het project.