Certificeringen & Brancheorganisaties

Nullifire, een merk van Tremco CPG, levert geteste en gecertificeerde afdichtingsproducten specifiek voor de bouwsector. Tremco CPG, de organisatie achter Nullifire, werkt nauw samen met diverse brancheorganisaties. Deze samenwerking stelt hen in staat om hun productieprocessen te optimaliseren en hun bouwproducten voortdurend te ontwikkelen.


Nullifire levert geteste en gecertificeerde afdichtingsproducten voor de bouwsector. Deze producten worden getest met gestandaardiseerde interne en externe methoden, volgens Nederlandse en Europese normen zoals EN1366. De tests worden meestal uitgevoerd door gecertificeerde instituten, volgens gestandaardiseerde normen en protocollen. Elk product dat onder het merk Nullifire wordt gelanceerd, is van dezelfde hoge kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd.

Dankzij de 'Centres of Excellence' van het moederbedrijf Tremco CPG Europe, kunt u er zeker van zijn dat dezelfde deskundige experts verantwoordelijk blijven voor de productie en ontwikkeling van toekomstige producten.

Als onderdeel van de Tremco Construction Products Group (Tremco CPG), maakt Nullifire deel uit van een familie van hoogwaardige bouwproducten. Binnen Tremco CPG wordt het merk Nullifire ondersteund met een breed scala aan bouwkundige diensten en oplossingen. Lees verder voor meer informatie over de samenwerkingen met testinstituten voor certificeringen en diverse brancheorganisaties.

EN1366

EN 1366 Brandwerendheidstests voor bedrijfsinstallaties bestaat uit verschillende delen. Klik op het plus-teken om een overzicht van deze delen te zien. Nullifire richt zich voornamelijk op EN 1366 Deel 3 (Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeren) en Deel 4 (Afdichtingen voor rechte voegen).

Certifire


Het Certifire-schema is een onafhankelijk certificatiesysteem voor British Standardgoedkeuringen en verifieert de prestaties, kwaliteit, consistentie en betrouwbaarheid van producten en systemen vanaf het eerste ontwerp tot en met de verdere commerciële levering via regelmatige audits en controles. Dit systeem kan door iedereen in de keten worden gebruikt, zoals architecten, aannemers of eigenaren van gebouwen, door de claims van een product te verifiëren in de openbaar beschikbare database. Alle Nullifire producten staan genoteerd bij Certifire, of een gelijkwaardig systeem.

Efectis

Efectis is een onafhankelijke organisatie die onderzoek uitvoert naar het brandgedrag van producten, systemen en constructies. Efectis heeft meer dan 65 jaar ervaring in het uitvoeren van kleine en grootschalige brandonderzoeken op materiaaleigenschappen of constructieve eigenschappen in alle denkbare marktsegmenten. Efectis heeft 5 laboratoria met daarin 12 brandwerendheidsovens, 22 opstellingen voor het bepalen van materiaaleigenschappen en 6 opstellingen om het brandvermogen door middel van een calorische meting te bepalen, zowel met als zonder blusmogelijkheden. Hiermee biedt Efectis de markt een veelvoud aan onderzoeksmogelijkheden. Meer informatie vind je op: www.efectis.com/nl.

Peutz Group

De Peutz Group is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek. Deze bureaus profileren zich door de hoge kwaliteit van het advieswerk, mede dankzij toepassing van geavanceerde meet- en rekentechnieken. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw en industrie en stelt zich tot doel bij te dragen aan een optimale kwaliteit van projecten. Peutz heeft tevens een eigen laboratorium voor brandveiligheid. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het bepalen van de brandwerendheid van wanden, deuren en plafonds, volgens de geharmoniseerde Europese normen en NEN 6069. Ook is het laboratorium geaccrediteerd voor het bepalen van het brandgedrag van de meeste bouwproducten. Meer informatie vind je op: www.peutz.nl.

Warrington

Warrington voert hoofdzakelijk brandproeven uit op bouwmaterialen, materialen gebruikt in het transportwezen (trein, tram, bus, vliegtuig, auto en scheepsbouw) en materialen voor offshore-industrie (boten en boorplatformen). Dit kunnen zowel testen met betrekking tot de reactie bij brand als testen met betrekking tot de weerstand bij brand zijn. Deze testen worden opgedeeld in standaardtesten en ad-hoctesten. De standaardtesten gebeuren meestal in het kader van de Europese Bouwproducten Richtlijn (BPR), die in nationale wetgeving is omgezet. Ook worden ook ad-hoctesten uitgevoerd, niet volgens een welbepaalde norm, maar specifiek opgesteld om welbepaalde situaties te onderzoeken. Meer informatie vind je op: www.warringtonfire.com.

CE-markering

De letters ‘CE’ komen voor op veel producten die worden verkocht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Ze betekenen dat producten die in de EER worden verkocht, zijn beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Uiteraard zijn al onze Nullifire-producten indien nodig CE-gemarkeerd. Voor de opschuimende producten laat de CE-markering zien dat de systemen zijn geëvalueerd en zijn goedgekeurd als geschikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn:

  • Brandprestaties en beperkingen
  • Duurzaamheidsmogelijkheden
  • Goedgekeurde systemen
  • Classificatie van de brandreactie