Hotel Amsterdam

illbruck / 09 april 2024

Projectoverzicht

Locatie:Amsterdam, Nederland
Aannemer:Van Vieren
Producten:FS709 Brandwerend Steenwolplaat, FS702 Brandwerende Acrylaatkit, FS712 Brandwerende Acrylaatcoating

Brandveiligheid van het hotel

De brandveiligheidseisen voor gebouwen met een logiesfunctie zijn vergeleken met de regelgeving voor andere gebouwen relatief zwaar. De belangrijkste reden is de kwetsbaarheid van de gasten. Zij verblijven in een voor hen onbekende omgeving en zijn bij calamiteiten vaak niet bekend met de vluchtroutes. Het hotel moet dan ook voldoen aan de brandveiligheid die in het Bouwbesluit staat.

Brandcompartimenten

Een van de eisen uit het Bouwbesluit is dat de brandcompartimenten in gebouwen met een logiesfunctie worden opgedeeld in sub-brandcompartimenten. Op deze manier wordt de brand nog verder beperkt en heeft de brand een kleiner uitbreidingsgebied. De scheidingswanden van (sub-)brandcompartimenten moeten een ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag‘ van minimaal 30 minuten hebben. Met andere woorden: ze moeten 30 minuten brandwerend zijn. Om dit te realiseren worden de gecertificeerde brandwerende en rookdichte afdichtingsproducten van Nullifire toegepast.

Gecertificeerde brandwerende en rookdichte afdichtingsproducten

Vanuit Tremco CPG is er een opname gedaan en op basis hiervan het advies gegeven om op dit project te werken met:

Gunters en Meuser

De Nullifire producten worden door Gunters en Meuser op het project geleverd. Om de producten te bestellen maakt Van Vieren gebruik van de Gunters en Meuser APP. Dit werkt vrij eenvoudig: artikelen scannen en doorsturen via de app en de volgende dag wordt de bestelling afgeleverd. Tijdwinst!  

Advies, training en projectbegeleiding

De personen die de brandwerende afdichtingen gaan aanbrengen zijn tijdens een training geïnformeerd over de juiste verwerking van de toegepaste Nullifire producten. Gedurende het project worden tussentijdse controles verricht, de werkzaamheden die zijn uitgevoerd beoordeeld en indien nodig tussentijdse aanpassingen verricht. Dit alles wordt opgeslagen in de opname-app Snagstream, zodat na controle van het gehele project er een digitaal logboek beschikbaar is voor de opdrachtgever.

Bekijk meer referentieprojecten van Nullifire waarbij het vereenvoudigen van bouwkundige brandveiligheid centraal staat.