Ontdek onze merken

FAQ

Wat is brand?

Wat is brand?

Brand is een ongecontroleerde en/of ongewenste verbranding. Brand is een chemisch proces waarbij een brandbare stof zich verbindt met zuurstof en waarbij warmte en vlamverschijnselen en/of rookontwikkeling optreden.

Waarom is rook gevaarlijk?

Waarom is rook gevaarlijk?

Rook is gevaarlijk door blootstelling aan hete gassen, warmtestraling, verlies van zicht en blootstelling aan toxische gassen.

Wat is brandwerendheid?

Wat is brandwerendheid?

Een brand kan zicht uitbreiden door brandoverslag en branddoorslag. Brandoverslag is de uitbreiding van brand van de ene naar de andere ruimte via de buitenlucht. Branddoorslag is uitbreiding van brand van de ene naar de andere ruimte anders dan via de buitenlucht. Met brandwerendheid voorkom je gedurende een bepaalde tijd dat een brand zich uitbreidt.

Wat zijn de gevolgen van een brand?

Wat zijn de gevolgen van een brand?

Slachtoffers, brandschade, huisvesting, bedrijf continuïteit, milieuschade en aansprakelijkheid.

Wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?

Wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?

De brandreactie geeft de bijdrage van specifieke materialen aan de brand aan. Oftewel, het geheel van kenmerken van bouwmateriaal met betrekking tot de invloed op het ontstaan en de verdere uitbreiding van de brand. De brandweerstand is de capaciteit van een systeem of product om weerstand te bieden tegen doordringing van de brand om zo verdere temperatuurverhoging te voorkomen tussen de wel en niet aan de brand blootgestelde kanten.

Heeft ieder gebouw dezelfde eisen op het gebied van brandwerendheid en brandrisico’s?

Heeft ieder gebouw dezelfde eisen op het gebied van brandwerendheid en brandrisico’s?

Nee, Brandveiligheid en brandrisico’s zijn gekoppeld aan de functie van het gebouw. Ieder gebouw vereist zijn eigen aanpak. In gebouwen met een zorgfunctie wonen bijvoorbeeld vaak verminderd zelfredzame personen. Zo’n gebouw vereist een hogere brandveiligheid dan een kantoorpand van één verdieping. Het is dus uitermate belangrijk om altijd de functie van een gebouw helder te hebben en te bekijken wat voor personen er in het gebouw aanwezig zijn.

Hoe kan de brandveiligheid in een gebouw verhoogd worden?

Hoe kan de brandveiligheid in een gebouw verhoogd worden?

Er zijn 3 soorten maatregelen om de brandveiligheid in een gebouw te verhogen:
•    Bouwkundige maatregelen (brandcompartimenten)
•    Installatietechnische maatregelen (rookmelders, sprinklers etc)
•    Organisatorische maatregelen (vluchtplannen)

Hoe kan het dat een brandscheiding niet meer voldoet aan de eisen?

Hoe kan het dat een brandscheiding niet meer voldoet aan de eisen?

Dat kan als de gehele constructie niet op de juiste manier beschermd is. Dit kan komen door de deuren, ramen, maar ook de voegen en verschillende doorvoeren.

Wat is een brandcompartiment?

Wat is een brandcompartiment?

Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes, brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden.

Wat is een sub-brandcompartiment en wat is het nut hiervan?

Wat is een sub-brandcompartiment en wat is het nut hiervan?

Nadat een gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten, kan dit compartiment weer verder opgedeeld worden in nog kleinere stukjes; sub–brandcompartimenten. Op deze manier wordt de brand nog verder beperkt en heeft de brand een nog kleiner uitbreidingsgebied. De verspreiding van rook wordt hierdoor ook aanzienlijk beperkt. Het Bouwbesluit eist sub-brandcompartimenten in de gezondheidszorg, bij celfuncties en bij logiesfuncties. Een gebouweigenaar kan deze maatregel ook zelf vrijwillig laten uitvoeren, om zo de brandveiligheid te verhogen.

Wat zijn de knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten?

Wat zijn de knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten?

1. Voegen: bij verdiepingsvloeren en niet-dragende wanden

2. Uitsparingen in vloeren en wanden voor:

  • Metalen leidingen (geïsoleerd en ongeïsoleerd)
  • Kunststof leidingen
  • Losse kabels
  • Kabelgoten
  • Luchtkanalen
  • Holle-wandcontactdozen
Hoe zit het met certificaten en gecertificeerd zijn?

Hoe zit het met certificaten en gecertificeerd zijn?

Er bestaan wel gecertificeerde producten. Deze zijn dan getest bij een onafhankelijk test laboratorium (zoals Efectis of Exova). Degene die het aanbrengt, is nooit gecertificeerd, want er zijn geen (nog niet) onafhankelijk opleidingen tot brandwerende applicateur.

Wie kunnen en mogen bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren?

Wie kunnen en mogen bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren?

Iedereen mag bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren. Om het op de juiste manier uit te voeren, is een training een producent van bouwkundige, brandveilige producten noodzakelijk. Daarna zal het project ook begeleid en gekeurd moeten worden door deze producent.

Hoe zit het met inspectie en onderhoud op het gebied van brandwerende afdichtingen? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Hoe zit het met inspectie en onderhoud op het gebied van brandwerende afdichtingen? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Aan te bevelen is om jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren en zaken die niet juist zijn, moeten aangepast worden, zodat deze weer voldoen aan de geldende eisen. De eigenaar van een gebouw is hier verantwoordelijk voor.

Wie kan er adviseren over en helpen bij de uitvoering van de bouwkundige brandwerende applicaties?

Wie kan er adviseren over en helpen bij de uitvoering van de bouwkundige brandwerende applicaties?

Adviseren kunnen de adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in brandveiligheid. Bij de uitvoering kan er altijd een beroep worden gedaan op de gespecialiseerde applicateur brandveiligheid. Via tremco illbruck kan u altijd naar de juiste partij worden doorverwezen.

Kan brandwerend purschuim gebruikt worden om doorvoeren brandwerend af te dichten?

Kan brandwerend purschuim gebruikt worden om doorvoeren brandwerend af te dichten?

Nee, brandwerend purschuim is alleen geclassificeerd voor het gebruik in naden en kieren. Nullifire FF197 is geclassificeerd volgens Classificatie brandweerstand volgens EN 13501-2:2007 + A1 : 2009.2014 - Efectis - R0204d en kan toegepast worden in muur-muur aansluitingen (verticaal), vloer – muur en vloer – vloer aansluitingen (horizontaal) en massieve wand - houten kozijn aansluitingen.

Is B1 purschuim brandwerend purschuim?

Is B1 purschuim brandwerend purschuim?

Laat u niet verwarren door commerciële benamingen en beschrijvingen van producten. B1 purschuim is géén brandwerend purschuim en niet toegestaan in brandscheidingen. Dergelijk gebruik is in strijd met het Bouwbesluit én met de wet. Brandscheidingen vereisen brandwerende producten en deze zijn aanvullend getest. Brandwerend purschuim is technisch een ander product dan B1-schuim en beschikt over de juiste testrapporten.

Kunnen kachelpijpen afgedicht worden met een brandwerend product?

Kunnen kachelpijpen afgedicht worden met een brandwerend product?

Nee, hier zal een hittebestendig product voor gebruikt moeten worden. Een brandwerend product is hier niet geschikt voor.

Wat betekent 'opschuimend'?

Wat betekent 'opschuimend'?

Opschuimend, bijvoorbeeld bij de Opschuimende Staalcoating, verwijst naar materiaal dat aanzienlijk uitzet bij hoge temperaturen. Hierdoor wordt een dikkere, beschermende laag gevormd. 

Op wat voor buizen kan er een manchet geplaatst worden?

Op wat voor buizen kan er een manchet geplaatst worden?

Brandmanchetten kunnen worden gebruikt om diverse kunststof buizen brandwerend te beschermen. Brandmanchetten kunnen niet worden toegepast bij metalen buizen.

Wat moet ik doen als voegen of doorvoeren niet volgens het rapport af te dichten zijn?

Wat moet ik doen als voegen of doorvoeren niet volgens het rapport af te dichten zijn?

Altijd advies vragen bij de producent van de afdichtingsmaterialen en overleg hebben met het bevoegd gezag, die moeten keuren.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.