Ontdek onze merken
Terug naar productoverzicht

SC605 Solvent Opschuimende Staalcoating

Opschuimende staalcoatings

Brandwerendheid: 61 minuten

SC605 Solvent Opschuimende Staalcoating is een 1-component brandwerende staalcoating voor de bescherming van constructiestaalwerk met een oplosmiddelhoudende acryl als basis.

De SC605 is geschikt om tot 60 minuten optimale brandwerendheid te bieden aan I-profielbalken en -kolommen, holle kolommen, cellulaire liggers, met beton gevulde holle kolommen en massieve windverbanden. Indien een extra bescherming of decoratieve afwerking wordt vereist, kan een geteste topcoating worden aangebracht.

 • Enkel geschikt voor off-site (prefab) toepassingen en buitensituaties
 • Eenvoudig aan te brengen met airless spuitapparatuur
 • Zorgt voor een effectieve brandbescherming tot 60 minuten
 • Volgende laag na 6 uur droogtijd aan te brengen

Technische informatie

CertificeringEN 13381-6, EN 13381-8, EN 13381-9, EN 13381-10
Product met CE-markering met European Technical Approval
Corrosiviteitsklassen*C1, C2, C3 en C4 omgevingen
Indien de SC605 buiten wordt toegepast dient er binnen 24 uur na droging een topcoating te worden aangebracht en moet ervoor worden gezorgd dat er geen stilstaand of ophopend water kan verzamelen.
Voor volledige details, raadpleeg de Nullifire specificatie voorschriften.
Soortelijk gewicht 1.33 kg
Vaste stof gehalte72%
VOC327 g/liter
Viscositeit300 – 350 Poise (Spindel 6 @20rpm)
SamenstellingOp basis van oplosmiddelhoudende acryl
Verwerkingstemperatuur+5°C tot +35°C
Theoretisch verbruik (bij een
laagdikte van 0,25 mm)
461,5 g/m²
OpslagOpslaan onder beschermde, droge opslagcondities tussen +5°C en +25°C
Houdbaarheid12 maanden mits opgeslagen zoals aanbevolen en in originele ongeopende verpakking

 

Voorbereiding

De SC605 alleen aanbrengen op een onbeschadigde, droge en vetvrije ondergrond. Het staaloppervlak voorbehandelen d.m.v. stralen (SA 2.5) en een voorgeschreven primer.

Verwerking

Gebruik in goed geventileerde omstandigheden en zorg ervoor dat de aanbevolen beschermende uitrusting wordt gedragen tijdens het hanteren en hetgebruik van dit product.
Voor volledige instructies: zie het veiligheidsinformatieblad.

Toepassingsvoorwaarden

 • Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen
 • Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C, relatieve vochtigheid <80% en de oppervlaktetemperatuur van het staal tenminste 3°C boven het dauwpunt

Benodigde hulpmiddelen
Het gebruik van Airless spuitapparatuur wordt aanbevolen. Onderstaande gegevens zijn richtlijnen:

 • Verwerkingsdruk: min. 214 Bar
 • Tip maat: 19” - 25”
 • Openingshoek: 20°- 40°
 • Diameter binnenslang: 10 mm
 • Slanglengte: max. 30 meter
 • Inline-filters mogen normaal gesproken niet worden gebruikt

Veiligheidsaanbevelingen

Het veiligheidsinformatieblad dient vóór gebruik te worden gelezen en begrepen.
Ontvlambaar – blijf weg van open vlammen en andere ontstekingsbronnen.

Leveringsvorm

Geleverd in een 25 kg verpakking (vat)

Reiniging

Verfrestanten verwijderen met xyleen. Hardnekkige verfrestanten mechanisch verwijderen. Spuitapparatuur mag alleen worden gereinigd met xyleen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Raadpleeg ook de Nullifire Adviestool.

Bekijk hier diverse Nullifire instructievideo's

Vragen? Neem contact met ons op

Product finder

Toepassingsgebied
Product Groep
Brandwerendheid