Ontdek onze merken

Nullifire Adviestool

Hoe werkt de Nullifire adviestool?

Heeft u te maken met een brandwerende doorvoer in een  vloer  of wand? Of betreft het een brandwerende voegafdichting? Door te klikken op een doorvoer in 1 van de onderstaande illustraties laten wij u zien hoe u op de juiste manier brandwerend afdicht.

Brandwerende voegafdichting


Brandwerende doorvoeren in metal stud en massieve wanden


Brandwerende doorvoeren massieve vloer


Disclaimer

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het product, dan wel van de informatie die is verkregen van de website. CPG streeft te allen tijde naar optimale beschikbaarheid en juistheid van de gegevens op de website. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.