Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Nullifire Adviestool

Let op; per juli 2020 zijn diverse Nullifire producten vervangen door een nieuwe uitvoering. Wij werken daarom hard aan een nieuwe adviestool. De huidige adviestool is gebaseerd op het voorgaande, bestaande assortiment en is alleen van toepassing op de hierin benoemde producten. Bij de nieuwe producten horen nieuwe, uitgebreide testrapporten op basis waarvan de producten kunnen worden toegepast. Let hierbij op dat u altijd de juiste producten combineert, waarbij nieuwe producten niet meer kunnen worden gecombineerd met hun oude varianten. Voor meer informatie, klik hier.


Wij zijn specialisten met een doel dat in meer dan 45 jaar niet is veranderd en niet zal veranderen: het beschermen van mensen en hun eigendommen tegen brand en het beperken van bedrijfsrisico’s. Nullifire biedt het complete gecertificeerde pakket aan brandwerende afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeren, en brandwerende staalcoatings in bouwkundige constructies. Naast een hoogwaardig productenscala bieden wij ook adviezen, trainingen en online adviestools om u te helpen met de juiste brandwerende oplossingen in elke fase van uw project.

Om u nog beter van dienst te zijn heeft CPG een adviestool ontwikkeld met hierin: 3D-bouwdetails, verwerkingsvoorschriften, video's en advies voor bestekteksten. Een handig hulpmiddel bij het aanbrengen van de juiste brandwerende afdichting in voegen en doorvoeren!

Hoe werkt de adviestool?

Klik op een doorvoer of voeg in de bovenstaande afbeelding en vervolgens op de gewenste tekst. Met duidelijke afbeeldingen laten wij u zien hoe u op de juiste manier brandwerend afdicht.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!


Disclaimer

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het product, dan wel van de informatie die is verkregen van de website. CPG streeft te allen tijde naar optimale beschikbaarheid en juistheid van de gegevens op de website. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de marketingafdeling.