Ontdek onze merken

FAQ | Veelgestelde en actuele vraagstukken

In onze FAQ vindt u veelgestelde en actuele vraagstukken met betrekking tot brandwerendheid. Lees hier bijvoorbeeld alles over brandcompartimentering, onze brandwerende afdichtingen, brandwerend purschuim en het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand. Scroll verder naar beneden voor vragen over brandwerende afdichtingen en brandwerende staalcoatings

FAQ Algemeen

Wat is brand?

Wat is brand?

Brand is een ongecontroleerde en/of ongewenste verbranding. Brand is een chemisch proces waarbij een brandbare stof zich verbindt met zuurstof en waarbij warmte en vlamverschijnselen en/of rookontwikkeling optreden.

Waarom is rook gevaarlijk?

Waarom is rook gevaarlijk?

Rook is gevaarlijk door blootstelling aan hete gassen, warmtestraling, verlies van zicht en blootstelling aan toxische gassen.

Wat is brandwerendheid?

Wat is brandwerendheid?

Een brand kan zich uitbreiden door brandoverslag en branddoorslag. Brandoverslag is de uitbreiding van brand van de ene naar de andere ruimte via de buitenlucht. Branddoorslag is uitbreiding van brand van de ene naar de andere ruimte anders dan via de buitenlucht. Met brandwerendheid voorkom je gedurende een bepaalde tijd dat een brand zich uitbreidt.

Wat zijn de gevolgen van een brand?

Wat zijn de gevolgen van een brand?

Slachtoffers, brandschade, huisvesting, bedrijf continuïteit, milieuschade en aansprakelijkheid.

Wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?

Wat is het verschil tussen de brandreactie en de brandweerstand?

De brandreactie geeft de bijdrage van specifieke materialen aan de brand aan. Oftewel, het geheel van kenmerken van bouwmateriaal met betrekking tot de invloed op het ontstaan en de verdere uitbreiding van de brand. De brandweerstand is de capaciteit van een systeem of product om weerstand te bieden tegen doordringing van de brand om zo verdere temperatuurverhoging te voorkomen tussen de wel en niet aan de brand blootgestelde kanten.

Wat is het verschil tussen actieve en passieve brandbeveiliging?

Wat is het verschil tussen actieve en passieve brandbeveiliging?

Actieve brandbeveiliging is het proces van het beschermen van een gebouw tegen brand. Deze systemen kunnen automatisch zijn of handmatig werken, maar ze vereisen een actie om te werken.  Een paar voorbeelden van actieve brandbeveiliging zijn een sprinklerinstallatie of brandmeldsysteem.

Passieve brandbeveiliging is van cruciaal belang binnen een gebouw. Het vertegenwoordigt alle constructiemethoden waarmee een constructie gedurende een bepaalde tijd een brand kan weerstaan. Deze methoden staan bekend als ‘passief’ omdat deze werken zonder menselijke tussenkomst of een externe energiebron. Ze zijn bedoeld om de evacuatie van mensen en de interventie van hulpdiensten mogelijk te maken, waarbij de brand zo lang mogelijk in een gecompartimenteerde ruimte wordt beperkt.

Passieve brandbeveiligingsmethoden zijn bedoeld om:

 • het verspreiden van rook en gassen te voorkomen
 • het verspreiden van vuur te voorkomen
 • temperaturen in het getroffen gebied onder controle te houden
 • Stabiliteit van stucturele elementen te handhaven

 

Heeft ieder gebouw dezelfde eisen op het gebied van brandwerendheid en brandrisico’s?

Heeft ieder gebouw dezelfde eisen op het gebied van brandwerendheid en brandrisico’s?

Nee, Brandveiligheid en brandrisico’s zijn gekoppeld aan de functie van het gebouw. Ieder gebouw vereist zijn eigen aanpak. In gebouwen met een zorgfunctie wonen bijvoorbeeld vaak verminderd zelfredzame personen. Zo’n gebouw vereist een hogere brandveiligheid dan een kantoorpand van één verdieping. Het is dus uitermate belangrijk om altijd de functie van een gebouw helder te hebben en te bekijken wat voor personen er in het gebouw aanwezig zijn.

Hoe kan de brandveiligheid in een gebouw verhoogd worden?

Hoe kan de brandveiligheid in een gebouw verhoogd worden?

Er zijn 3 soorten maatregelen om de brandveiligheid in een gebouw te verhogen:
•    Bouwkundige maatregelen (brandcompartimenten)
•    Installatietechnische maatregelen (rookmelders, sprinklers etc)
•    Organisatorische maatregelen (vluchtplannen)

Hoe kan het dat een brandscheiding niet meer voldoet aan de eisen?

Hoe kan het dat een brandscheiding niet meer voldoet aan de eisen?

Dat kan als de gehele constructie niet op de juiste manier beschermd is. Dit kan komen door de deuren, ramen, maar ook de voegen en verschillende doorvoeren.

Wat is een brandcompartiment?

Wat is een brandcompartiment?

Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes, brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een veel gebruikte term hierbij is WBDBO (Weerstand Brand Doorslag Brand Overslag).

Wat is een sub-brandcompartiment en wat is het nut hiervan?

Wat is een sub-brandcompartiment en wat is het nut hiervan?

Nadat een gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten, kan dit compartiment weer verder opgedeeld worden in nog kleinere stukjes; sub–brandcompartimenten. Op deze manier wordt de brand nog verder beperkt en heeft de brand een nog kleiner uitbreidingsgebied. De verspreiding van rook wordt hierdoor ook aanzienlijk beperkt. Het Bouwbesluit eist sub-brandcompartimenten in de gezondheidszorg, bij celfuncties en bij logiesfuncties. Een gebouweigenaar kan deze maatregel ook zelf vrijwillig laten uitvoeren, om zo de brandveiligheid te verhogen.

Wat zijn de knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten?

Wat zijn de knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten?

1. Voegen: bij verdiepingsvloeren en niet-dragende wanden

2. Uitsparingen in vloeren en wanden voor:

 • Metalen leidingen (geïsoleerd en ongeïsoleerd)
 • Kunststof leidingen
 • Losse kabels
 • Kabelgoten
 • Luchtkanalen
 • Holle-wandcontactdozen
Hoe is de regelgeving m.b.t. brandveiligheid geregeld?

Hoe is de regelgeving m.b.t. brandveiligheid geregeld?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid in Nederland. Vanuit deze verantwoordelijkheid treedt hij coördinerend op t.a.v. de regelgeving omtrent de brandveiligheid. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn hiervoor brandbeveiligingsconcepten opgesteld. De doelstelling van de brandbeveiligingsconcepten is: voorkomen van doden en/of gewonden, beperken van het aantal gewonden met blijvend letsel bij brand en beheersbaar houden van brand. Brandbeveiligingsconcepten zijn geen regelgeving. De regelgeving is geregeld in het bouwbesluit.

Wat betekent de afkorting WBDBO?

Wat betekent de afkorting WBDBO?

Een brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een veel gebruikte term hierbij is WBDBO. WBDBO staat voor Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag. Bij een eis van 60 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende 60 minuten niet uitbreiden naar het andere compartiment. De minimale technische bouwvoorschriften hiervan staan in het bouwbesluit. Deze voorschriften hebben betrekking op onder andere de (brand)veiligheid.

Wie is er verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw?

Wie is er verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw?

In de praktijk is dat niet altijd duidelijk. Volgens de Woningwet (artikel 1a) is de gebouweigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van een pand en daarmee dus ook voor de brandveiligheid. Natuurlijk hebben de gebruikers van gebouwen – net als de bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers van materialen – ook hun eigen verantwoordelijkheid. Onder de Woningwet valt het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is gericht op mensveiligheid, niet op behoud van het gebouw zelf en de (economische) activiteit in het gebouw. Dit minimum brandveiligheidsniveau kan verhoogd worden door de gemeentelijke overheid, de opdrachtgever en/of de verzekeraar.

Hoe zit het met certificaten en gecertificeerd zijn?

Hoe zit het met certificaten en gecertificeerd zijn?

Er bestaan gecertificeerde producten. Deze zijn dan getest bij een onafhankelijk test laboratorium (zoals Efectis of Exova). Degene die het aanbrengt, is nooit gecertificeerd, want er zijn geen (nog niet) onafhankelijk opleidingen tot brandwerende applicateur.

Wie kunnen en mogen bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren?

Wie kunnen en mogen bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren?

Iedereen mag bouwkundige brandwerende zaken uitvoeren. Om het op de juiste manier uit te voeren, is een training een producent van bouwkundige, brandveilige producten noodzakelijk. Daarna zal het project ook begeleid en gekeurd moeten worden door deze producent.

Hoe zit het met inspectie en onderhoud op het gebied van brandwerende afdichtingen? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Hoe zit het met inspectie en onderhoud op het gebied van brandwerende afdichtingen? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Aan te bevelen is om jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren en zaken die niet juist zijn, moeten aangepast worden, zodat deze weer voldoen aan de geldende eisen. De eigenaar van een gebouw is hier verantwoordelijk voor.

Is een logboek verplicht? Wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe moet dit worden opgesteld?

Is een logboek verplicht? Wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe moet dit worden opgesteld?

Een logboek is niet als zodanig verplicht (wordt dat wel in het nieuwe bouwbesluit). De eigenaar van een gebouw moet wel een aantoonbaar document hebben, waarin de brandveiligheid daarvan gewaarborgd is.

Wat moet ik doen als voegen of doorvoeren niet volgens het rapport af te dichten zijn?

Wat moet ik doen als voegen of doorvoeren niet volgens het rapport af te dichten zijn?

Altijd advies opvragen bij de producent van de afdichtingsmaterialen en overleg hebben met het bevoegd gezag, die moeten keuren.


Brandwerende Afdichtingen

Kan brandwerend purschuim worden gebruikt om doorvoeren brandwerend af te dichten?

Kan brandwerend purschuim worden gebruikt om doorvoeren brandwerend af te dichten?

Nee, brandwerend purschuim is alleen geclassificeerd voor het gebruik in naden en kieren. Nullifire FF197 is geclassificeerd volgens Classificatie brandweerstand volgens EN 13501-2:2007 + A1 : 2009.2014 - Efectis - R0204d en kan worden gebruikt voor het brandwerend afdichten van aansluitingen, voegen en naden van onder andere: scheidingswanden met plafonds/ betonvloeren, massieve scheidingswanden onderling, stel- en monteerruimten tussen prefab steenachtige elementen, onderlinge aansluitingen van betonvloeren en (zacht) houten kozijnaansluitingen met massieve, steenachtige wanden.

Is B1 purschuim brandwerend purschuim?

Is B1 purschuim brandwerend purschuim?

Laat u niet verwarren door commerciële benamingen en beschrijvingen van producten. B1 purschuim is géén brandwerend purschuim en niet toegestaan in brandscheidingen. Dergelijk gebruik is in strijd met het Bouwbesluit én met de wet. Brandscheidingen vereisen brandwerende producten en deze zijn aanvullend getest. Brandwerend purschuim is technisch een ander product dan B1-schuim en beschikt over de juiste testrapporten.

Kunnen kachelpijpen worden afgedicht met een brandwerend product?

Kunnen kachelpijpen worden afgedicht met een brandwerend product?

Nee, hier zal een hittebestendig product voor gebruikt moeten worden. Een brandwerend product is hier niet geschikt voor.

Op wat voor buizen kan een brandmanchet worden geplaatst?

Op wat voor buizen kan een brandmanchet worden geplaatst?

Brandmanchetten kunnen worden gebruikt om diverse (geïsoleerde) brandbare buizen en niet-brandbare buizen met brandbare isolatie brandwerend te beschermen. Brandmanchetten zijn ook geschikt voor kabelbundels. Brandmanchetten kunnen niet worden toegepast om metalen buizen.

 

Wat betekent UU-getest bij een brandmanchet?

Wat betekent UU-getest bij een brandmanchet?

Afhankelijk van het type buis en het beoogd gebruik van de buis kan voor een bepaalde testconfiguratie worden gekozen, waarbij de buis aan het uiteinde al dan niet wordt afgedicht. De druk en de stroming van hete gassen in een geventileerde buis zijn anders dan in een afgesloten buis. Bij kunststof buizen is de buis in de oven altijd open (uncapped) en kan ervoor gekozen worden om deze buiten de oven af te sluiten (capped).

Wanneer een kunststof buis, voorzien van een brandmanchet, aan beide uiteinden niet is afgedicht (uncapped) en een brandwerendheid heeft gehaald van 240 minuten, staat er in het classificatierapport een classificatie van de brandwerendheid EI 240 U/U. Dit houdt in dat gedurende 240 minuten:
• De doorvoering vlamdicht is gebleven (E)
• Voldaan is aan het temperatuurcriterium (I)
• De kunststof buis uncapped/uncapped (U/U) is getest. De buis was zowel in de oven als buiten de oven niet afgedicht.

De brandmanchet kunt u in dit geval probleemloos toepassen om een kunststof buis; de testresultaten van een uncapped/uncapped configuratie gelden namelijk ook voor uncapped/capped situaties. Het is immers vele malen lastiger voor een producent om een resultaat te behalen met een kunststof buis die niet is afgedicht (U/U), dan met een buis die buiten de oven wel is afgedicht (U/C).

Voor wat voor doorvoeren is de FI025 Isolatiedeken geschikt?

Voor wat voor doorvoeren is de FI025 Isolatiedeken geschikt?

FI025 Isolatiedeken is getest met koperen- en stalen buizen, kabelgoten, kabelladders, kabels en kabelbundels. De FI025 kan altijd worden toegepast, ongeacht het type en de hoeveelheid kabels.

Brandwerende Staalcoatings

Waarom is het beschermen van staalconstructies tegen brand zo belangrijk?

Waarom is het beschermen van staalconstructies tegen brand zo belangrijk?

Zonder brandbeveiliging is er een groot risico dat een gebouw bezwijkt in het geval van brand.

Staal brandt niet, maar als het wordt blootgesteld aan enorme hitte, verliest het zijn structulere integriteit zeer snel. Al bij +300 °C begint de sterkte van staal af te nemen. Bij +550 °C faalt de stalen kern afhankelijk van de structuur en belasting. In dit geval kan en zal het gebouw vrijwel zeker bezwijken.

Bij een brand met brandbare materialen zoals hout, papier en/of kunststof bereikt het staal de kritische temperatuur van +550°C in minder dan 15 minuten! 

Nullifire produceert brandwerende staalcoatings die het staal beschermen tegen deze hoge temperaturen bij brand. Hierdoor kan het staal zijn structurele stabiliteit maximaal 120 minuten behouden. Genoeg tijd om reddingswerkers in staat te stellen mensen te evacueren en branden te bestrijden.

Wat zijn de verschillen tussen staalcoatings op waterbasis en hybride basis?

Wat zijn de verschillen tussen staalcoatings op waterbasis en hybride basis?

Op waterbasisOp hybride basis
 
 • Alleen binnen toepasbaar of met geringe temperatuursbelasting
 • On-site
 • Weinig tot geen VOC
 • Geen geur of veiligheidsbeperking in gebruik
 
 
 • Buiten toepasbaar
 • On and off-site
 • Lage VOC
 • Na 1 uur weersbestendig
 • Aanbrengen in slechts êên laag
 • Flexibel
 • Verbeterde kwaliteit tegen beschadigingen
 • Weinig geur
 
Wat betekent 'opschuimend'?

Wat betekent 'opschuimend'?

Opschuimend, bijvoorbeeld bij de Opschuimende Staalcoating, verwijst naar materiaal dat aanzienlijk uitzet bij hoge temperaturen. Hierdoor wordt een dikkere, beschermende laag gevormd. 

Hoe werkt opschuimende brandwerende staalcoating?

Hoe werkt opschuimende brandwerende staalcoating?

Bij een temperatuur van ongeveer +200°C reageert  brandwerende staalcoating en schuimt het op. Het vormt een dikke  beschermende laag rond het staal. Zo wordt het staal beschermt tegen de hitte.

Hoe dik moet brandwerende staalcoating worden aangebracht?

Hoe dik moet brandwerende staalcoating worden aangebracht?

De laagdikte van de staalcoating is afhankelijk van het type product en van het object dat moet worden gecoat. Meestal ligt deze laagdikte tussen de 0,2 tot 4 mm. De coating kan worden aangebracht met de gebruikelijke verwerkingsapparatuur of met een kwast. 

Kan ik zien hoe brandwerende staalcoating werkt?

Kan ik zien hoe brandwerende staalcoating werkt?

Natuurlijk, bekijk in de video wat er gebeurd als we onze producten testen door brandwerende staalcoating op een stuk karton aan te brengen. Klik hier.

Wat zijn de voordelen van de SC902 Brandwerende Staalcoating op hybride basis?

Wat zijn de voordelen van de SC902 Brandwerende Staalcoating op hybride basis?

Terwijl andere brandwerende staalcoatings in 5 à 6 lagen dienen te worden aangebracht, biedt de SC902 Brandwerende Staalcoating met 1 laag voldoende brandbescherming. De SC902 wordt gebruikt voor de on-site toepassing. Bij deze toepassing wordt de montage en afbouw op de bouwplaats uitgevoerd. De SC902 zorgt daarbij voor maximale efficiëntie. De SC902 is namelijk snel uitgehard en stofdroog binnen 1 uur. 

Andere voordelen zijn:

 • Binnen 1 uur bestendig tegen regen
 • Snelle doorharding zelfs bij temperaturen onder 0°C 
 • Brandwerendheid tot 120 minuten
 • Conform BS476 en EN13381: deel 8
 • Kan in 1 bewerking worden aangebracht

Ook beschikt de SC902 over een zelfhechtend systeem dat bestand is tegen lichte roest op staal, tot wel 2 weken na stralen.

In de praktijk levert dit extreme voordelen op:

 • Besparingen op gebruik
 • Besparingen op droogtijd
 • Vertragingen worden voorkomen tijdens het bouwproces
 • Lagere totale gebruikskosten
Wat zijn corrosiviteitsklassen?

Wat zijn corrosiviteitsklassen?

Atmosferische corrosie wordt volgens ISO 9223 ingedeeld in corrosiviteitsklassen C1 t/m C5, waarbij voor elke klasse een minimale en maximale corrosiesnelheid van ijzer, zink, aluminium of koper is bepaald. Met andere woorden: de corrosiviteitsklasse geeft de mate aan waarop ijzer, zink e.d. tegen corrosie en inbijten door verontreinigingen beschermd moeten worden. Zodoende kan binnen een bepaalde corrosiviteitsklasse vrij goed worden berekend wanneer de deklaag aan de minimale waarde komt en wanneer onderhoud noodzakelijk is.

Tot welke corrosiviteitsklasse zijn Nullifire staalcoatings geschikt?

Tot welke corrosiviteitsklasse zijn Nullifire staalcoatings geschikt?

Nullifire staalcoatings zijn geschikt voor omgevingen tot en met C5. Veel projecten kunnen een mix van classificatie-omgevingen hebben, die onafhankelijk van elkaar moeten worden bekeken. Voor projectspecifieke vragen en technisch advies kunt u daarom altijd contact met ons opnemen.

 SC605 Solvent Opschuimende StaalcoatingSC803 Opschuimende StaalcoatingSC902 Brandwerende Staalcoating
Voornaamste verwerkingssituatie*Off-siteOn-siteOff-site en on-site

C1

1

1

1

C2 binnen

1

1

1

C2 buiten

2

2

2

C3 binnen

2

2

2

C3 buiten

2

2

2

C4 binnen

2

X

2

C4 buiten

2

X

2

C5

X

X

2

Topcoating optioneel. Bekijk de geteste topcoatings in het ETA-rapport, vraag ernaar bij uw Nullifire contactpersoon of neem contact met ons op.

Topcoating vereist. Bekijk de geteste topcoatings in het ETA-rapport, vraag ernaar bij uw Nullifire contactpersoon of neem contact met ons op.

*Let op! De corrosiviteitsklasse van de eindsituatie staat los van de verwerkingsomstandigheden. Bij de verwerking van de staalcoating dient men rekening te houden met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aangaande emissies en arbeidsomstandigheden. De termen on-site en off-site geven hier bepaalde richting aan, maar de verwerker is te allen tijde verantwoordelijk voor uitvoering volgens de wettelijke voorschriften en eisen van goed vakmanschap. On-site verwijst naar verwerking op de bouwplaats, off-site verwijst naar verwerking in gecontroleerde binnenomstandigheden. Neem voor gericht advies graag contact met ons op.