Ontdek onze merken

Het belang van goed brandwerend afdichten bij compartimentering

Misschien heb je in het kader van brandveilige gebouwen wel eens gehoord van de BIO-maatregel? BIO staat voor bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Als aannemer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouwkundige brandveilige maatregelen. Dit zijn maatregelen die niet opvallen in een gebouw maar wel bijdragen tot het verhinderen of beperken van uitbreiding van brand. Dit noemen we de passieve brandwerendheid van een gebouw (niet actief, zoals bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie die pas in werking treedt bij een brand). Een voorbeeld van een bouwkundige brandveilige maatregel is de compartimentering van een gebouw.

De functie van brandcompartimentering

Bij brandcompartimentering wordt een gebouw verdeeld in 1 of meerdere brandwerende compartimenten. Als aannemer moet je aan kunnen tonen dat de compartimentering klopt en dat de gevel, scheidingswanden en vloeren voldoen aan de gestelde brandwerendheid. Deze WBDBO-eis (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) staat in het Bouwbesluit en kan 30, 60, 90 of 120 minuten zijn, afhankelijk van het type gebouw en de functie ervan. Het is vervolgens heel belangrijk dat de voegen en doorvoeren in die brandscheidende wand of vloer op de juiste manier brandwerend zijn afgedicht. Door te compartimenteren wordt niet alleen voorkomen dat de brandhaard zich kan verspreiden, ook rook en vaak giftige gassen kunnen niet naar aangrenzende ruimten trekken. De brand blijft dus beperkt en beheersbaar. Daarnaast zorgt compartimentering voor een veilige vluchtroute.

Brandwerend afdichten

Wanneer brandcompartimenten niet goed brandwerend worden afgedicht, is de brandvertragende werking ervan in gevaar. Dat levert niet alleen onveilige situaties of slachtoffers op, ook de gebouweigenaar en de aannemer zullen de verzekeraar moeten overtuigen dat de brandbeveiliging op orde was, dit loopt vaak uit op juridisch getouwtrek. Vaak lopen er technische installaties (kunststof buizen, metaalleidingen, datakabels, luchtkanalen) door de brandscheidingen heen, bijvoorbeeld de brandwerende schachtwand. Als deze niet op juiste wijze brandwerend zijn afgedicht, kan de brand (vlammen, rook en hitte) zich door de voegen en doorvoeren verspreiden. Daarom is het belangrijk een passende brandwerende oplossing aan te brengen voor een goede brandwerendheid.

Fouten op de bouw

Ik merk dat passieve brandwerendheid op een doorsnee bouw vaak op een laag pitje staat. Vaak komt men daar pas in een (te) laat stadium aan toe: “Oh ja, de installaties zijn geplaatst, nu moeten we ook gaan afdichten”. Of er is sprake van foute toepassingen van brandwerende producten. Ik kom bijvoorbeeld nog steeds brandwerend purschuim tegen in doorvoeren. Terwijl dat daar absoluut niet geschikt voor is. Ook constateer ik regelmatig dat wanden verkeerd worden opgebouwd. Hoe kan je dan op een adequate manier in die wand brandwerend afdichten als de wand niet voldoet?! Dat kan dus niet. Als een aannemer ons direct in het opdracht- en ontwerpstadium zou raadplegen, bijvoorbeeld als ze wanden willen neerzetten, zou dat de uitvoering van de brandveiligheid enorm verbeteren.

Te laat

Voor de juiste manier van afdichten zijn verschillende producten beschikbaar. Het punt is: meestal wordt er net te laat nagedacht over de juiste brandwerende afdichting. Momenteel hebben we bij CPG ook weer een aantal dergelijke projecten. Projecten waar we net te laat bij betrokken worden en de installateur al bezig is met het maken van sparingen voor de doorvoeren. En dan zien we dat er geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de diameter van de sparing, waar vervolgens een buis doorheen komt. Hou je daar wel op tijd rekening mee, dan kan afdichten ook een stuk eenvoudiger, sneller en goedkoper worden.

Mark Vink - Brandpreventiedeskundige

Meer informatie of advies ontvangen? Neem contact met ons op.