Ontdek onze merken

Oplossingen voor bouwkundige brandveiligheid

Voor rust, zekerheid en een sterk veiligheidsgevoel

Wanneer tijdens (groot) onderhoud of renovatie de verduurzamingsmaatregelen worden gecombineerd met slimme oplossingen, wordt de gebruiker zoveel mogelijk ontlast. De oplossingen van Tremco CPG voor het verduurzamen van bestaande bouw zorgen ervoor dat we uitstekend in staat zijn om complexe uitdagingen van VvE beheerders, vastgoedonderhoudsbedrijven, woningcorporaties, adviesbureaus en aannemers op te lossen.

Veiligheid

Het thema brandveiligheid is voor zowel gebouweigenaren als -gebruikers essentiëel. Eigenaren dienen bouwkundige brandveilige oplossingen met betrekking tot compartimenteringin acht te nemen. Denk hierbij aan aansluitingen, doorvoeren,  meterkasten en leidingschachten. Ook het beschermen van de staalconstructie tegen bezwijken bij brand is een zeer belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. CPG voorziet met het productmerk Nullifire in bouwkundige brandwerende oplossingen die bijdragen aan de zorgplicht van gebouweigenaren. Gebruikers verwachten te allen tijde dat een gebouw voldoet aan de recente wet- en regelgeving als het gaat om brandbeveiliging. Dit geeft rust, zekerheid en een sterk veiligheidsgevoel. 

Verslaglegging

Het is niet alleen belangrijk om tijdens de ontwerpfase en de uitvoering na te denken over de juiste bouwkundige brandwerende oplossingen. Het is minstens zo belangrijk om na te denken over de toekomstige borging van de veiligheid. CPG adviseert en denkt mee over de verslaglegging. Door het opstellen van logboeken, jaarplannen en periodieke inspecties kan worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit, de bouwkundige oplossingen correct zijn aangebracht en er regelmatig controles plaatsvinden.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Bij het bouwen, renoveren of transformeren van gebouwen stelt het Bouwbesluit eisen aan de bouwkundige brandveiligheid. Naast het gebruiken van correct geteste producten is het op de juiste manier verwerken van de producten zeer belangrijk. Het is van groot belang om zowel de regelgeving als de ontwikkelingen op productniveau te volgen. Dit doet CPG voor u en daarnaast breiden wij de testrapporten én toepassingsmogelijkheden continu uit. Zo weet u zeker dat uw bouwkundige brandveilige oplossingen voldoen aan wet- en regelgeving! 

Bekijk de oplossingen van productmerk Nullifire voor meer informatie

Wilt u meer weten over onze oplossingen, samenwerkingen of onze trainings- en adviesmogelijkheden? Neem dan contact met ons op.