Ontdek onze merken

WBDBO en Brandveiligheid

Het belangrijkste doel van brandveiligheid is het voorkomen van de verspreiding van rook en vuur binnen gebouwen. Op deze manier kan een veilige ontsnapping van aanwezige personen in het gebouw gegarandeerd worden. Daarnaast wordt de hoeveelheid schade aan het gebouw, aangrenzende gebouwen en het risico van instorten voor de hulpdiensten aanzienlijk verminderd. Hiervoor is de WBDBO ontwikkeld: een eis volgens het bouwbesluit waarmee aangegeven wordt hoeveel brandvertraging een gebouw minimaal moet bieden.

Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) eisen

WBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. De minimale technische bouwvoorschriften hiervan staan in het bouwbesluit genoemd. Deze voorschriften hebben betrekking op onder andere de (brand)veiligheid. De volgende artikelen in het bouwbesluit dragen bij aan het verhogen van de bouwkundige brandpreventie en brandveiligheid, mits goed uitgevoerd.

Brandwerendheid van de bouwconstructie 

De brandwerendheid van een gebouw word bepaald door de sterkte van de  (hoofd)draagconstructie. Deze zorgt ervoor dat een gebouw stabiel blijft staan en moet alle permanente krachten (bijvoorbeeld een dak) en variabele krachten (zoals sneeuw op het dak) kunnen afdragen naar de grond. Bij een brand mag de (hoofd)draagconstructie niet bezwijken binnen de geëiste tijdsduur. Op die manier kunnen aanwezige mensen vluchten of gered worden door de brandweer. De eisen aan de sterkte van een draagconstructie is afhankelijk van de aanwezige functies en de hoogste verdieping in een gebouw.  

Brandpreventieve maatregelen tegen het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

Om een brandgevaarlijke situatie te voorkomen dient een gebouw zodanig neergezet en ingedeeld te worden dat het ontstaan van een brand voldoende beperkt wordt. Hierbij moet er extra aandacht worden besteed aan schachten, kokers en kanalen. Dit zijn locaties waar een brand ongemerkt kan ontstaan, ontwikkelen en verplaatsen naar andere gebieden binnen een gebouw. Aan de binnenkant van een schacht moet een brandwerend materiaal worden gebruikt dat als onbrandbaar is gekwalificeerd volgens Europese normen.

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiligingsmethoden werken zonder menselijke tussenkomst of externe energiebron. Ze zijn bedoeld om de evacuatie van mensen en de interventie van hulpdiensten mogelijk te maken, waarbij de brand zo lang mogelijk in een gecompartimenteerde ruimte wordt beperkt.

Brandcompartimentering

Brandvertraging en beperking van branduitbreiding

Als er een brand ontstaat in een gebouw, dan kan het van levensbelang zijn dat de brand zich niet verder uitbreidt door het gebouw. Als een brand zich beperkt tot het gebouwdeel waar deze ontstaan is, dan kan de brandweer de brand effectief bestrijden. Het insluiten van een brand binnen een gebouw kan gerealiseerd worden door juiste brandcompartimentering.

Compartimentering

Compartimentering is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes; brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden naar andere delen van het gebouw.

Sub-compartimentering en beperking van rookontwikkeling 

Nadat een gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten, kan dit compartiment weer verder opgedeeld worden in nog kleinere stukjes; sub–brandcompartimenten. Hierdoor wordt de brand nog verder beperkt en heeft de brand een nog kleiner uitbreidingsgebied. De verspreiding van rook wordt hiermee aanzienlijk beperkt. Rookontwikkeling is een van de gevaarlijkste gevolgen van een brand voor aanwezige personen binnen een gebouw. Het Bouwbesluit eist dan ook sub-brandcompartimenten in de gezondheidszorg, bij celfuncties en bij logiesfuncties. Een gebouweigenaar kan deze maatregel vrijwillig laten uitvoeren, om zo de brandveiligheid te verhogen. 

Brandcompartimenten: knelpunten in gebouwen

Als brandcompartimenten en sub-brandcompartimenten op de juiste manier zijn geïnstalleerd, zullen deze de brand en rookuitbreidingen aanzienlijk beperken. In de praktijk zien we echter dat brand vaak niet beperkt blijft en overslaat naar andere compartimenten. De oorzaak hiervan is dat de brand en rook via muren en vloeren het compartiment uit kan. Daarom moet er speciaal aandacht worden besteed aan de knelpunten in een gebouw:

Voegen bij vloeren en wanden: ·        

  • Verdiepingsvloeren       
  • Niet-dragende wanden       
  • Scheidingswanden        
  • Schachtwanden

Openingen en doorvoeringen in vloeren en wanden voor:

  • Metalen leidingen (geïsoleerd en ongeïsoleerd)        
  • Kunststof leidingen        
  • Losse kabels       
  • Kabelgoten          
  • Luchtkanalen       
  • Wandcontactdozen (hol)

Deze knelpunten zijn in ieder gebouw aanwezig om het gebouw functioneel te kunnen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de (sub)brandcompartimenten de brand en rook kunnen beperken, zullen juist deze knelpunten brandwerend moeten worden afgedicht.  

Met de brandwerende afdichtingsproducten van Nullifire kunt u deze knelpunten op de juiste manier brandwerend afdichten.

Nullifire is het complete, volledig gecertificeerde pakket van brandwerende en rookdichte afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeren in bouwkundige constructies. Hierbij ligt de focus op de bouwkundige compartimentering binnen een gebouw.  

Naast een hoogwaardig productassortiment bieden wij advies, trainingen en projectbegeleiding die u helpen aan de juiste brandwerende oplossingen.   

Meer weten over brandwerendheid? Neem dan contact met ons op.